Browsing Category

Мръсни

loading...
loading...
loading...
Мръсни

Като откривали мина „Злата“ един инжинер ръково­ди строежо и живее у дедо Стоян

 

Като откривали мина „Злата“ един инжинер ръково­ди строежо и живее у дедо Стоян. Дедо Стоян има мла­да снаа, а сино му войник, бабата му умрела. На инженеро дошъл гост. Невестата замешала качамак. Окрокнала котлето, натръгнала литако и сичко се вишло. Тия два­мата баламосват старецо:

– Дедо, е на тоя баир че разработиме руднико за зла­тото.

Старецо погледне натам, а они къде снаата.

– Тука че разработваме ли рудник?

Старецо погледне насам – на снаата п*чката се види.

– Снао, моме, ма я си покри пущината! Че рипне да изеде качамако, та инжинеро и госто к*рът че ми яда!

– У-у, тате, не бой се! Она не е качамакарка, она е месарка! 

Мръсни

Един земал много млада невеста

 

Един земал много млада невеста. Първата вечер она легнала на рогожата, а младоженята почнал да се съблича.

– Много съм манечка. Мама ми рече да не ме зака­чаш, докато не пораснем!

– А, расни си, расни, докато разпашем пояса има време.