Browsing Category

Животни

Животни

Една котка седи и гледа едно същество

Една котка седи и гледа едно същество. Пита:
– Ти какво си?
Съществото отговаря:
– Гном!
– Като си гном, какво правиш?
– Правя бели, троша разни работи, не оставям хората да спят нощем!
Котката се замислила.
– Ми то и аз съм гном тогава?!?

 
Животни

Мравката и слонът отишли на басейн

Мравката и слонът отишли на басейн. Слонът веднага се бухнал във водата да се къпе, а мравката се заровила в багажа си. По едно време вика на слона: 
– Слоне, я излез за малко! 
– Защо? 
– Излез, дее! Моля те! 
Слона се показал: 
– Кажи защо? 
– Нищо, нищо, помислих си, че си ми облякъл банския…

 
Животни

Лъвът срещнал магарето

Лъвът срещнал магарето:
– Марко, време ти е, ще те ям! Казвай си последното желание?
– Ами лъве, аз цял живот съм носил хора и товари на гърба си, поне един път мен някой малко да поноси! Става ли?
– Добре Марко, качвай се, но ще те нося, само до дола.
Качило се магарето на лъва, хукнал той, но отведнъж спрял.
– Какво стана лъве? Защо спря?
– Ти само малко го извади, да си извия врата – ще ти обясня!

 
Животни

Лъвът издал закон

Лъвът издал закон. Заповядал да се изкопае голяма дупка в гората. Който падне в нея, на следващия ден всички животни могат да го опънат. Заекът се прибирал късно от купон. Леко пийнал. Не видял дупката и паднал в нея. Опитал се да се измъкне, но дупката голяма и нищо не станало. Седнал заекът в ъгъла на дупката и си мисли: „Аз съм толкова дребен. Ако утре всички ми се изредят от мене нищо нямам да остане.” В този момент покрай дупката минал вълкът. Гледа заекът вътре:
– Ей рошав, какво правиш вътре?
На заекът му хрумнала блестяща идея. Решил да излъже вълка и така да го изклати.
– Абе лъвът издаде закон. Да се изкопае тая дупка. Който пръв влезе в нея, утре може да опъне, което си иска животно в гората. Аз съм загорял за лисицата и реших да се възползвам.
Вълкът се замислил:
– Ей, заек. Хрумна ми нещо. Има едно животно в гората, което много ме дразни и му имам зъб. Хайде да се разменим.
– Окей – казал заекът. – Съгласен съм.
Вълкът помогнал на заека да се измъкне и сам влязъл в дупката. На сутринта много животни се насъбрали около дупката. А вълкът стои в средата, с ръце на хълбоците и застрашително вика:
– Слона-а-а!!! Доведете ми слона-а-а!