Browsing Category

8-ми март

8-ми март

8-ми мapт

 

Честит:

а) 8-ми мapт

б) cpяда

в) всяка сама си прецѐня

г) нищо не съм казал

д) купих още вино

е) изглеждаш чудесно

ж) кредитната карта е там

з) аз съм виновен за всичко