Browsing Category

Червената Шапчица

Червената Шапчица

Върви си Червената шапчица през гората и среща вълка

Върви си Червената шапчица през гората и среща вълка:
– Стой, ще те ям!
– Ама недей така, аз съм млада, неопитна…
– Няма недей, ще те ям.
– А може ли поне да ми изпълниш едно последно желание?
– Не едно, три ще ти изпълня даже.
– Искам да правим с*кс… Да разбера и аз нещо от тоя живот.
Подхваща я вълка, оправя я.
– Казвай второто желание.
– Амиии… Като първото.
Пак я подхваща вълка, озорва се, но я оправя още един път.
– Казвай третото желание.
– Амиии… И то като другите.
Вълка пак я почва, ама вече е много на зор – изпотен, зачервен, сърцето му бие до пръсване…
В този момент на полянката се показват Бабата и Ловеца. Ловецът вдига пушката, прицелва се и – бам! – Червената шапчица между очите.
Бабата писва:
– Леле, какво направи, утрепа ми внучката!
– Мамка й на твоята внучка, три вълка ми е уморила само миналата седмица…

 
Червената Шапчица

ЮРИДИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

ЮРИДИЧЕСКИ ПРОЧИТ НА ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА
Червената шапчица живеела в Урегулиран поземлен имот (УПИ), предназначен за жилищни нужди, находящ се в малко село, разположен в непосредствена близост до имоти, част от държавния горски фонд. От другата част на горските територии се намирал недвижимия имот на нейната роднина от втора степен по права линия.
В изпълнение на периодичното си задължение за издръжка и гледане срещу, което нейната баба й прехвърлила собствеността върху къщата,Червената шапчица се отправила към горските територии с цел да престира* на баба си уговореното , като спази местоизпълнението – в къщата на бабата.
Поради неизпълнение на задълженията на общината да поддържа и маркира общинските пътища, Червената шапчица била въведена в заблуждение и тръгнала по един пуст, третокласен път. Там срещнала Вълка – субект, притежаващ свидетелство за съдимост дълго четири страници.
Той се опитал да я убеди да сключат договор за дарение, по силата на който Червената шапчица да му предостави безвъзмездно съдържанието на носената от нея кошница. Тъй като опитът му се оказал негоден в съзнанието му се формирала умисъл към други престъпления.
Той се възползвал от незнанието и неосведомеността на Червената шапчица във връзка с пътната мрежа и кадастралната карта, и я насочил в неправилна посока. Същевременно стигнал първи до цитирания недвижим имот, собственост на бабата, и извършил умишлено убийство по особено жесток начин – чрез изяждане на жертвата.
Когато Червената шапчица пристигнала на местопрестъплението, субектът, след като осъществил състава на престъплението „измама“, извършил второ убийство. В този момент се появил органът на власт и при превишаване на служебните си задължения изкормил престъпника.
С това свое действие той нарушил правото му на справедлив процес, както и още редица текстове от Конвенцията за защита правата на човека, и в крайна сметка държавата била осъдена от Съда в Страсбург.

 
Червената Шапчица

Върви си Червената шапчица през гората, подсвирквайки си весело

Върви си Червената шапчица през гората, подсвирквайки си весело…
Носи на баба си кошничка с храна
Изведнъж от храстите изскача Големия лош вълк.
Изправя се пред нея, надвисва се застрашително и изръмжава:
– Оооооооо, добре ми дошла, Червена шапчице! Искаш ли да те чукам там дето никой никога досега не те е чукал?
Малката го поглежда с невинните си сини очи и пита:
– Къде? В кошничката ли?

 
Червената Шапчица

Червената Шапчица стои на улицата и се опитва да хване такси

Червената Шапчица стои на улицата и се опитва да хване такси. До нея спира лимузина, прозореца се отваря и един мъж пита:
– Къде отиваш Червена Шапчице?
– Ами, бързам за радиото. Баба има рожден ден и искам да я поздравя!
– Чудесно, красавице! Аз съм директор на радиото. Качвай се в колата и аз ще те уредя!
Качва се Червената Шапчица в колата и радостно заявява:
… – Ах, колко съм ви благодарна, готова съм да направя всичко за вас. Мъжът това и чакал, отбил колата в близката горичка, разкопчал си панталона, извадил оная работа и казал:
– Давай, Шапчице!
– Ох, аз…не знам, ах колко се срамувам,…за първи път ми е, …много съм притеснена…
– Спокойно, бе! Всички …се стесняват първия път. – успокоява я мъжът.
– Е, добре тогава! – съгласява се Червената Шапчица.
Хваща инструмента, навежда се към него, въздъхва тежко, отваря уста и казва:
– Скъпа бабо…

 
Червената Шапчица

Деца изпълняват пиесата Червената шапчица

Деца изпълняват пиесата Червената шапчица
вълкът – Червено шапчице къде отиваш ?
шапката – На гости на баба да и донеса сирене!
учителката – Нее, децааа по-студено го кажете!
вълкът – Ч-ч-ч-черввено-о-о шап-п-пчице къд-д-де отиваш-ш-ш?
шапката – Н-н-н-а-а гости на б-баба-а-а!
учителката – не децааа по-народноо!
вълкът – Червенооооооооо шапчи-ииицееее къдеее отиваааш (съпровод на гайда)
шапката – На гостиииииии на бабаааааа (съпровод на гадулка )
учителката – не децааа по-съвременно!
вълкът – Ама ей пу*ко де отиваш ма пача грозна?!
шапката – Ко бучиш ве, отивам при дъртата да й гепам пенсията!

 
Червената Шапчица

Върви си Червената шапчица из гората и вижда вълка на велосипед

Върви си Червената шапчица из гората и вижда вълка на велосипед:
– Вълчо, хайде да ме закараш до баба?
– Добре, сядай на рамката.
– „Какъв гламав вълк?“ – мисли си Червената шапчица.
– Изобщо не разбра, че съм без гащи…
– „Каква глупава Червена шапчица, изобщо не видя, че колелото е без рамка“…

 
Червената Шапчица

Върви си Червената шапчица из гората и вижда вълка на велосипед

Върви си Червената шапчица из гората и вижда вълка на велосипед:
– Вълчо, хайде да ме закараш до баба?
– Добре, сядай на рамката.
– „Какъв гламав вълк?“ – мисли си Червената шапчица.
– Изобщо не разбра, че съм без гащи…
– „Каква глупава Червена шапчица, изобщо не видя, че колелото е без рамка“…

 
Червената Шапчица

Вълка среща Червената шапчица и я пита

Вълка среща Червената шапчица и я пита:
– Червена шапчице, къде отиваш?
– При баба, защото е болна. Нося й питка, масълце и сиренце – отговорила тя.
– Добре – отвърнал вълка. Хвани се за опашката ми и аз ще те заведа.
Червената шапчица се хванала и вълка я завел. Тогава тя за благодарност го целунала и той се превърнал в красив принц. Тогава вълка казал:
– Червена шапчице, благодаря ти, че развали магията, но моля те пусни ми опашката, защото баба ти гледа през прозореца.

 
Червената Шапчица

Из Чернобилската гора с огромни крачки се носи Червената шапчица

Из Чернобилската гора с огромни крачки се носи Червената шапчица. Ръст – около 3 метра. Обувки 56 номер. Глава – кат’ тиква. Ц*ци – разхвърляни навсякъде по тялото… Насреща и вълкът. Хваща го тя за ушите и го вдига на нивото на очите си. С прегракнал, но силен глас: – Ти ли искаш да ме изядеш!? – Не! Не, какво говориш!? Аз съм вегетарианец! – Може би искаш да ме изчукаш, а!? – Не! – жално измяукал вълка. – Аз съм гей! Тя бавно го спуска надолу: – Духай, тогава!