Browsing Category

Цирк

Цирк

Жената ми вика

Жената ми вика:
– Трябва да погледнем на нашите отношения отстрани!
– Разбрах те, за кога искаш да купя билети за цирк?

 
Цирк

Телефонът на директора на цирка звъни

Телефонът на директора на цирка звъни:
– Имате ли нужда от говорещ кон? 
– Няма такова нещо! – затваря директорът. След малко пак се звъни:
– Имате ли нужда от говорещ кон? 
Директорът затваря, без да отговори. След 10 минути пак:
– Не затваряйте, господин директор! Да не мислите, че е лесно да набирам номера с копито!

 
Цирк

Собственик на цирк влязъл в бар и заварил всички струпани около една маса

Собственик на цирк влязъл в бар и заварил всички струпани около една маса. На масата паток танцувал степ върху обърната наопаки саксия. Собственикът на цирка толкова се впечатлил, че веднага купил патока и саксията за хиляда и петстотин долара.
Стотици дошли да видят първото представление на патока, но за разочарование на всички той изобщо не танцувал. Разгневеният собственик се върнал в бара и потърсил човека, който му го продал.
– Оня паток е измамник – извикал собственикът на цирка. – Изобщо не искаше да танцува.
– Странно. Да не си забравил да запалиш свещта под саксията?