Browsing Category

Сърби

loading...
Сърби

Събота и неделя

 

Събота и неделя – ВЕлики отмор
понеделник – отмор след ВЕлики отмор
вторник – подготовка за врла работа
среда – врла работа
четвъртък – почивка след врла работа
петък – подготова за велики отмор
Въпроси? И един вдига ръка и пита :
– Всеку среду ли ке радиме?

Сърби

Сръбска църква

 

Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда:
– Дедо попе, я съм грешна.
– Що си сторила бре, жено ?
– Е па, я съм друг муж погледнала.
Отваря дядо поп „Престъпление и наказание“, прелиства и отсича
– Погледнала друг муж – една седмица пости.
След две седмици същата жената пак отива при попа да се изповяда
– Отче, я съм много грешна.
– Сега що сторила си бре, жено ?
– Е па, я съм друг муж целивала
Пак отваря дядо поп книгата, чете и отсича
– Друг муж целивала – две седмици пости.
След един месец жената пак отива при попа
– Отче, я съм много, ама много грешна.
– Що стана бре, жено ?
– Па я съм курец джвакала.
Отваря дядо поп „Престъпление наказание“ , търси къде е това „джваканье на курец“, ама не може да го намери. Изпаднал в затруднение пита колегата си – поп в същата църква:
– А бре, попе, за джваканье на курец що сме давале ?
– Е па, ако е била лепа жената и по 200 динара сме давале.

loading...
Сърби

Сръбска църква

 

Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда:
– Дедо попе, я съм грешна.
– Що си сторила бре, жено?
– Е па, я съм друг муж погледнала.
Отваря дядо поп „Престъпление и наказание“, прелиства и отсича.
– Погледнала друг муж – една седмица пости.
След две седмици същата жената пак отива при попа да се изповяда.
– Отче, я съм много грешна.
– Сега що сторила си бре, жено?
– Е па, я съм друг муж целивала.
Пак отваря дядо поп книгата, чете и отсича.
– Друг муж целивала – две седмици пости.
След един месец жената пак отива при попа.
– Отче, я съм много, ама много грешна.
– Що стана бре, жено?
– Па я съм к*рец джвакала.
Отваря дядо поп „Престъпление наказание“, търси къде е това „джваканье на
к*рец“, ама не може да го намери. Изпаднал в затруднение пита колегата си поп.
В същата църква:
– А бре, попе, за джваканье на к*рец що сме давале?
– Е па, ако е била лепа жената и по 200 динара сме давале..

loading...