Browsing Category

Студенти

Студенти

В медицинския факултет, професорът се обръща към студент и пита

 

В медицинския факултет, професорът се обръща към студент и пита:
– Колко бъбрека имаме?
– Четири! – му отговаря той.
– Четири?! – възкликва професорът, който е бил от тези арогантни хора, които изпитват удоволствие да подчертават грешките на другите.
– Донеси малко трева, защото в стаята имаме магаре! – заповядал професорът на своя асистент.
– И кафе за мен!- допълнил студента.
Професорът бил толкова ядосан, че го изгонил от залата.
Студентът бил хумористът Aparicio Torelly Aporelly (1895-1971), известен като „Baron de ltararе“. А на излизане, отново имал наглостта да поправи разярения си професор:
– Попитахте ме колко бъбрека имаме? Имаме четири бъбрека – два мои и два Ваши. „Ние“ е израз, използван за множествено число. Насладете се на храната си и на тревата.

Животът изисква много повече разбиране от знанието. Понякога хора, които имат повече знания или вярват, че ги имат, се чувстват, че имат право да подценяват и унижават другите.

loading...
Студенти

Изпит в университет

 

Изпит в университет. Темата е „Звук и светлина“. Влиза студент. Професорът го пита:-Кое е по-бързо-звукът или светлината?-Светлината.-Защо?-Като включа радиото първо светва, а едва след това идва звукът.-Вън!Влиза втори студент. Професорът му задава същия въпрос. Студентът:-Звукът.-Обосновете се!-Като включа телевизора първо чувам звука, а едва след това е картината.-Вън!Седи професорът и си мисли „Или тия са много глупави, или аз задавам много сложен въпрос“.Влиза трети студент. Професорът го пита:-Представете си, че сте на върха на планина. На отсрещната има оръдие, което произвежда изстрел. Кое ще видите първо-пламъкът от изстрела, или ще чуете грохота?-Естествено пламъка.-Обосновете се защо!-Защото очите са малко по-напред от ушите.

loading...
Студенти

Професор в университета

 

Професор в университета:
– Недовършената курсова задача не е беда. Главното е, когато правите деца да ги довършите! Иначе после идват недовършени деца и носят недовършени курсови задачи. И този затворен кръг няма прекъсване!

Студенти

Събужда се студент след тежка вечер

 

Събужда се студент след тежка вечер, а в главата му една мисъл:
– Мамка му! Днес е изпитът!
Някак се добира до университета, намира стаята, влиза в аудиторията, тегли билет, сяда на катедрата… Поглежда и разбира, че нищо не знае по никой въпрос.. Пита от ляво, пита от дясно, Попреписва отпред, попреписва отзад.. в края на изпита предава листа…
Професорът попреглежда написаното:
– Мдааа… тройка устройва ли те?
– Напълно!
– Давай книжката… много неща бях видял в тоя живот до сега, ама второкурсник да вземе изпит за трети курс – никога!

loading...
Студенти

Млада студентка след изпит се запътва към професора

 

Млада студентка след изпит се запътва към професора.
– Господин професор, не успях да науча както трябва за този изпит. Не се представих добре. Може ли да измислим нещо?
– Е какво да измислим? – казал професорът и ѝ се ухилил.
– Е знаете какво.
Отишли в кабинета на професора. Правили каквото правили. Накрая професорът доволен казал:
– Пет стига ли ти?
– О, пет е повече от чудесно! – щастливо отговорила студентката.
Излязла тя от кабинета на професора доволна и щастлива, отворила книжката – вътре двойка… и пет лева…

Студенти

Професорът

 

Професорът:
– В нашата поредица от лекции за основните етични понятия днес ще се занимаем с темата „Лъжа“. Някой от вас случайно да е чел книгата ми по този въпрос?
Всички студенти вдигат ръка.
– Отлично! Имаме чудесна реакция. Книгата още не е излязла.

Студенти

На изпит по химия професорът пита студента

 

На изпит по химия професорът пита студента:
– Кажете, как да получим сяра?
Студентът отговаря:
– Взимаме сероводород и го подгряваме. Водородът излита, а сярата остава.
– Много добре! Пиша Ви шестица: четворката излита, а двойката остава

Студенти

Cтудент cе нaпил много яко

 

Cтудент cе нaпил много яко и отишъл нa изпит.Нa врaтaтa видял приятел и го попитaл: -Кaкво имaше нa изпитa? -Ботев.Дa знaеш,че профеcорa е мaлко глух,тaкa че caмо cпоменaвaй от време нa време Ботев и ще ти пише шеcтицa. Влязъл млaдежът и изтеглил темaтa.Зaпочнaл дa говори: – И тaкa.Вчерa бяхме нa в един много як бaр.Ботев.И cе нaпихме ужacно.Ботев.Cрещнaхме cупер крacaвици.Ботев.Покaних еднa от тях вкъщи.Ботев.Тя дойде.Ботев,Ботев.Ботев. – Aре cтигa c тоя Ботев,a ми рaзкaжи кaкво cтaнa поcле….

Студенти

Веднъж поканили много професори от Ту-София в един самолет

 

Веднъж поканили много професори от Ту-София в един самолет, разположили ги вътре и им казали, че самолетът е направен от техни студенти. Щом разбрали, всички избягали освен един. Когато го попитали защо, той казал:
– Ако този самолет е направен от мои студенти, то той изобщо няма да излети!

Студенти

Изпит по логика в университета

 

Изпит по логика в университета.
Професора пита:
– На борда на самолет има 500 тухли, една тухла изпадна от самолета.
Колко тухли са останали?
– Лесно е! 499 – казал студента.
– Браво! Следващ въпрос – как да сложиш слон в хладилника в 3 стъпки?
– 1 отваряш хладилника, 2 слагаш слона, 3 затваряш хладилника.
– Браво! Как да сложиш елен в хладилника в 4 стъпки?
– 1 отваряш хладилника, 2 вадиш слона,3 слагаш елена, 4 затваряш хладилника.
– Браво! – казва професора. Следващ въпрос: Царя Лъв има рожден ден, всички
животни са дошли на рождения му ден, освен 1. Кое е то?
– Елена, той още е в хладилника. – отговорил студента.
– Браво! Следващ въпрос: Може ли бабичка да премине през блато с крокодили?
– Може, крокодилите са на рождения ден на лъва.
– Браво! – казал професора. – И последен въпрос – Бабата премина през пустото
блато ама все пак умряла, от какво?
– Ъъъ – замислил се студента. – Потънала е?
– Не! На нея падна тухлата от първия въпрос! На поправка!