Browsing Category

Религия

Религия

В прастари времена Господ изваял

 

В прастари времена Господ изваял от глина десет Адамовци. Един от тях обработвал земята, вторият пасял овце, третият ловял риба …
След известно време те се явили пред своя Отец с молба:
-Всичко си имаме и пак нещо не достига. Скучно ни е.
Господ им дал тесто и казал:
-Нека всеки си извае по свой образ жена, на кой каквато му харесва – пълна, слаба, висока, малка … Аз ще им вдъхна живот.
След това Господ изнесъл блюдо със захар и казал:
-Тук има десет бучки. Нека всеки вземе по една и я даде на жената, за да бъде животът с нея сладък.
Всички така и направили.
Но Господ се разгневил:
-Сред вас имам измамник. На блюдото имаше в действителност единадесет късчета захар. Кой взе две?
Всички мълчали. И Господ взел жените, размесил ги, а после ги раздал – на когото каквато се паднала.
Оттогава девет от десет мъже мислят, че чуждата жена е по-сладка, защото е изяла допълнителното парченце захар. А само един от Адамовците знае, че всички жени са еднакви, защото допълнителното парченце захар е изял той сам.

Религия

Събрали се католически свещеник, баптистки

 

Събрали се католически свещеник, баптистки пастор и равин да спорят в кой точно момент се заражда животът.
Католическият свещеник казал:
– Животът се заражда в момента на зачатието!
– Не е вярно – отговорил пасторът – в първите седем дни в зародиша няма кръв, а животът е в кръвта, следователно откакто има кръв – тогава се заражда и животът.
Равинът ги слушал и най-накрая им казал:
– Вие нищо не разбирате. Животът започва когато пораснат децата и умре кучето!

Религия

Свещеник завършва неделната проповед с

 

Свещеник завършва неделната проповед с призив:
– Братя и сестри! Който иска да отиде в рая, да стане!
Всички стават, освен един.
– Ти братко, не желаеш ли, да отидеш в рая? – възкликнал учудено свещеника.
– Искам, разбира се, но не точно сега!!!