Browsing Category

Пустиняци

Пустиняци

По прашната улица свистеше ветър

По прашната улица свистеше ветър. Тръняци и каманяци се тръкаяаа по пъто. Чакале и секви други помиаре овиваа покрай селото. От далечината се чу конски тропот. Виждаше се само една висока осанка и шапка. Пред салоно се беше сбрал сума народ. На нйего имаше голем надпис „Хоремаг“. Коньо приближаваше. Сеянете си тръкаа прашните очи, за да виат кой е тоа странник и що дири у тва мирно село. Оказа се, че е магарок, а не конь. Ама мъжо си беше голем маторец. Слезна леко от животното и пювна сдъвчанио тютюн на Джак Манерката у краката.
– Кво си се разпювал, да ти е*ем макята у устата мръсна?
Тръгна да бръка у кобуро, ама страннико беше млого бръз. Бум, бум… Манерката се тръколи като ударен от ток. Жена му обичаше да кюкари и беше станала на пенджеро и виде смръта на мъжо си.
– Копиле ниедно, господ да те убиа, зе ми мъжооооо.
Женскио рев оглуши площадо.
– Гино не викай му, да те не гръмне и тебе, а беги грей вода да го умиаме и му приготви некоа убава ризка. – даде и съвет една прегръбена бабичка.
Шапката закриваше очите на страннико. Тури си „Смит и уесъно“ у кобуро и би един шут на вратата на кръчмата. Настана голема паника. У салоно беше останал само кръчмаро и Койо Забатаченьо, тръколил се на масата и пущил една лига.
Страннико се приближи до баро.
– Рикиа!
Гошко кръчмаро притрепери.
– Чуаш ли ме бе тумбак, рикиа!
Гошо се препоти целио, ама успе да фане едно шише „Карнобатска“.
– Ти сакаш да те гръмнем май, а? Сакам домашна, двоен препек!
Бръкна у джебецо на бархетната ризка и фръли един пробит лев.
Докато се разправяаа вътре, неколко чвека се затичаа до къщата на шерифо.
– Славчо излазай, утрепаа Манерката…
Славчо се беше заврел до казано и му отне малко повече време да стигне вратничката.
– Кого са утрепале, думате?
Манерката, гръмнаа го пред салоно. Некъв странник. Млого бръз. Прилича на ловец на глави. Влезна у хорето и ниа дотичааме до вазе…
Славчо даде указаниа на жена си кога да слага пенюги на казано, преметна колано с пищово през кръсто, тури значката и излезна.
У кръчмата беше тегосно. Страннико пиеше вече трета рикиа и боцкаше сиренйе с пипер.
– Пущи ми Берковската духова!
Кръчмаро с треперещи пръсти набута една касетка у касетофоно „Хитачи“ модел 83 – та и натисна копчето.
Тромпетките зеа да буат из целата кръчма. Коьо Забатаченьо се сепна от силната музика.
– Дай му жегаа, е*анйеее, майкоооо…
Двойната дръвена врата скръцна. Страннико не се и обръна. Шерифо се приближи до окаяната маса на страннико и приседна.
– Гоше, дай рикиа и на мене!
Изпотените ръце на кръчмаро изпълниа желанието на шерифо.
– Начи ти си гръмнал Манерката?
– Я. Кво ша напрайш, изклесяк?
– Начи, чуй ме са. Бокиловци а мирно село и такива пустиняци като тебе не ни требует. Чий уй дириш тука, твойта верица мръява?!
Страннико се учуди на смелостта на тоа застарел шериф.
– Мани ми говори така, оти ша се тръколиш като ония отвънка!
– Отвънка… те чекат баре десет човека с насочени пушки. Ти ша ме гръмнеш и ще напраат на говно, накйоцано от кокошки.
– Шерифе, знааш, че сички ша се разбегат. Па и ми миришеш на пръщина. Не вервам да ти се мре баш коги печеш рикиата?
Славчо осмисли ситуациата и прецени че „гънслингеро“ е прав.
– Кажи кво сакаш?
– Дирим Камен Говедаро. Нае ме един човек от Комарево. Откраднал му един бидон с рикиа и 100 кила джибри. Даде ми пеесе лева да го гръмнем.
– А оти гръмна Манерката?
– Що ме напсува. И ти ме напсува. И тебе ша гръмнем, ама след малко, че са ми е нйело на стомахо нещо. Па и ми се не пиа сам. Кажи къдеа говедаро, гръмим го, гръмим и тебе и си заминавам. Другите ша ги остайм!
Касетката свръши. Музиката спре.
– Преврътай, лайнар дебел!
– Оно такова, не работи кОпчето… – избоботи кръчмаро.
– Преврътай с молив!
Страннико си завръте на ръка една цигара и а запали.
– Ти не си ли чул наредбите за тютюнопушенйето на затворено? – пита заядливо Славчо Шерифо.
– Шерифе увехнал, ще сплатим кък си сакам. Не се дръви. После ща утрепем и жена ти заради тва, че само ме обиждаш. Имаш един шанс. Да излеаме на дуел. Ако ме гръмнеш, съм ти е*ал макята. Ако я те гръмнем, немаа закачам жена ти, ша намерим оная мрътвец и си бегам?
Славчо много обичаше дрътата Елентикя и се разбесне.
– У дванаасе саато на обед отвънка, на мегдано! Клисаро ша удари камбаната за сигнал!
– Е баш по пладне ли, коги се пиа рикиа и се еде?
– Баш тогива, пий още некоа, оти имаш още има нема един саат. После айде горе у гробищата. Даже нема те копаме горе. Ще фрълиме у странището, таа те изедат песовете.
Славчо стана и излезна под звуко на шпорите и със стойката на Гари Купър. Страннико отвори второ шише рикиа и даде една касетка на кръчмаро. Селото утихна, сички чекаа да стане дванаасе. Само бабичките си оправаа разсадо. У дванасе без две страннико излезна из хоремаго. От вътре зазвуча Енио Мориконе. Касетофоно пръщеше. Мачките се разбегаа. Въздухо спре. Тишките спреа да скръцат. От некъде се чу:
– Дванайсе, дванайсе, дванейсе плюс три тът!
Славчо и страннико дръжеа ръцете близо до кобурете. Тамън да удари камбаната, иззади страннико се спущи жената на Манерката с една мотика и разлупи главата на ловецо на глави. Он се свлече от еднаж на земята.
Сички нададоа рев на удовлетворение. Славчо си отдъъна. Бръкна за пищово та да даде един контролен у вече строшената глава на мрътвецо. Дръпна спусъко и се сети, че е забравил да тури патроне. Препоти се. Така Гина Манерката спаси и шерифо и селото. Касетката на Мориконе зе да влачи. Гошето я спре и наду Дунавското. Отсекъде се чуваше едно победно:
– Е*анньеееее!
Орото се завръте покрай сгръченио комаревски Джон Уейн. Та поуката е, че у чуждо село, дали с мотика или с пищов, се ша ти строшат главата.

 
Пустиняци

Враца

Враца! Пустиняк еВе жена си у банята на задна прашка. Онаа сака малко разнообразее у еВанието и предлага се едно са у гората и вали. Оня наглася водъта, дръжи душ слушалката да и полива гъзо и мандръса.
– Ма нема светкавици. – Местат са до вратата, бако светка и гаси, полива и еВе…
– Ма нема гръмотевици. – Бако светка, полива и с един крак рита цинкова кофа у кюшето на плочките и еВе. След малко фрълил сичко, изкарал го, и зел да са мие у мифката.
– Кво стана бе?
– Ама я са маани ма .. Кой еВе у такава буря!

 
Врачански, Пустиняци

Къ звучът филмете на врачански

Къ звучът филмете на врачански:
Аватар – Мандрамуняк
Обичайните заподозряни – Айдуците са знаат
С*кс , лъжи и видео – Мандръсаниъе с подфръганиъе и скубаниъе под мишниците.
Последния ергенски запой – Свиниъе
Последния ергенски запой 2 – Блатски свиниъе
Момиче за милиони – Невеста за шестОтин лева
Бандата на Оушън – Сбрали са са пустиняци
Булката беглец – Невеста дека маа крачоие
Писък – Мааааалиииииииииииии
Убийствен пъзел – Кланиъе и крЪвища
Лолита – Склесаа на ората очувано дете
Последния самурай – Баце Пепи с ножлето
Птиците умират сами – Врабците измреа или некой ги истрови

 
Пустиняци

Двама селски типа, след като продали на пазара стоката, решили да хапнат и да са почерпят у едно кръчме

Двама селски типа, след като продали на пазара стоката, решили да хапнат и да са почерпят у едно кръчме. Дошла сервитьорката да вземе поръчката:
– Какво ще „желаяти?“
Единият пустиняк рекъл на другия:
– Ти поръчвай. Аз че идем да серем, що яко ма „напиня!“
Сервитьорката гледа като плъх у теменуги…
– Моме, н’го слушай тоа! У наше село сички сме възпитани ора, само он си е такъв чешит! Миналата седмица я бе заклещил да мандръсам козъта зади кочината. Он по тирлици са приближил и свирна като локомотив, да го е*а, така изплаши козъта, че рогите и ми останаа у ръцете…

 
Пустиняци

Петък

Петък. Прохладна вечер. Тиха музичка… Приглушена светлина от телевизора… Ароматът и му действаше опияняващо. Желаеше я! СЕГА!! В този момент!!! Той протегна треперещите си ръце и нежно обгърна запотеното и тяло. Усети възбуждаща топлина да преминава през него като ток. Не издържаше повече… Приближи глава до нея и вдиша от чувствения и аромат на плодове… Устните му се сляха жадно с нейните… Притвори очи – беше в РАЯ!
Долови шум от към другата стая и мощен рев разтресе цялата къща:
– Ей, пустиняк! Къ ти не омръзнаа дръжиш таа чаша цел ден, бе! Пияница мръсна! Довлачай са тука да вечераме, че чорбъта истина!
– Трай ма, чумо!!! – помисли си той.

 
Пустиняци

Един пустиняк от Ичедръм вика на жена си

Един пустиняк от Ичедръм вика на жена си:
– Шшшш онаа, чувствам се много зле, бегай викай байо Либен!
Жената:
– Па той е ветеринар?! Оти да не викна личния доктор?
Па той:
– Оти работа като кон, живея като куче, ям като свиня, е*а като магаре и спъ с крава!!!

 
Пустиняци

ПУСТИНЯЦИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДО СА НА МОРЕТО И КВО СА ЧУВА

ПУСТИНЯЦИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДО СА НА МОРЕТО И КВО СА ЧУВА…
„Мола ти са, рупай тоа кукуруз часка, че баш сиги ма нервираш”
„Кво си заапал таа книга, сак че де верно четеш, бе, бавния?!”
„Мълиииии, къ бих ударил една сватбарска чорбЪ под тоа чадър”
Я са изморих от таа жега, таа вОда ма изпи. Отвадам да пОспъ като ората къ праат.”
„Де седни тука като човек да та бия на едно сантасе и да връвиш заглавъ!”
„Къде е оня циганин с кукуруза, неговата майкя дееба късотрупа!”
„Моеш ли да пливаш?”
„Видех та къ моо пливаш – като пирон у кисело млЕко!”
„Цецке, ша та еба коги нещеш. Щеш ли сиги?”
„Цигари ли? Немам!” (И в тоя момент пали една.)
„Фани раци и да ин ги фръгаме на скарата довечерка!”
„Таа твойта е отпрала боски като на първокласник главътъ”
„Пъаш ли до шамандурата барем или и тва не мож?”
„Дири ора за белот, че ма сръбат ръцете!”
„Глей ги па мойта къв гъз има като стопена мутовилкя!”
„Цецке, щеш ли да ти го пОдам у таа вОда?”
„Сак че де имам водорасле у гъзо”
„Една вълнъ ма удари и са забакнах!”
„Тама до шамандурата пущих да плива нещо като кафев палец. Ма не е кафев палец!”
„Глей го оня е слаб на пъдарска дреа! Само едни мЪде висат у тия плувки!”
Тия с палачинките не моо праат мекици като бабА ти”
„Недей ма плиска, че щи обръна носъ да събира дъждовна вОда!”
„Тия кво са кикерчат с тия джетове, да дойдат да подкарат Е-Те-Зе-То на пръжено олио.”
„Склапи ги таа Уста, че мисла ка да ида да й го вдена е на онаа тамее!”
„А па тоа спасител е толко изтръпнал, че нема повече накъде.”
„Ба неговата майкя! Тука има повече ора от пАнаиро на Криводол!”
„Глей ги онаа босчАтата къв задник е отпрала като каменополска биволица!”
„Сакам си дОма, тука на тоа плаж не моо ма нарАнат.”
„Ша връа дира да ям нещо.”
„Сакате ли бира, бе, уйове?”
„Контра на твойто сичко и ви ебавам путката майна те сиги те!”
„Глей онаа какъв шипар аа! Маай още кебапчета и тизе, жено, ша та вада от назе с кран!
-Сакаш ли кукуруз?
-Сакам.
-Сакаш, ама нема.
„АЛО! ДА! НА МОРЕТО СЪМ, БЕ! МОРЕТО! ДА! АЛО! А-ХА! ТУКА У ТАВА ПРИМОРСКО. УБАВО Е!”

 
Пустиняци

У едно училище у северозападо даскалицата строила целия клас и зинала

У едно училище у северозападо даскалицата строила целия клас и зинала:
– Абе, пустиняци, кой довлече тоя плъх у училище?
– А отзаде са надигнал един – ама госпожо, тава не е плъх, тава а на Цецка мини – пинчеру…
– Е я незнам квоо, ама мачката го изеде…

 
Пустиняци

Седи си пустиняк у кръчмата и иде един изтупан, наконтен чужденец и се спира до нашия човек

Седи си пустиняк у кръчмата и иде един изтупан, наконтен чужденец и се спира до нашия човек. Гледа го, че е видимо пиян и му вика:
– Господине, да играем една игра?
– К’во сакаш? – питал нашия хлъцайки.
– Ако изпиеш едно шише ракия за 10 минути, получаваш 1000 лева, ако ли не ти ми ги даваш?
Нашия го погледал и му казал да зачека малко.
Излезнал на вън, забавил се 5 минути и се върнал с думите „Давай ракията“.
Речено сторено… пустиняка дръпа всичко за 5 минути и чужденеца дава парите.
Учуден и удивен пита нашeто момче как успяло да изпие ракията за толкова малко време?
– Много просто – казал нашия. – Излeзох, ударих едно шише, видeх, че моем, върнах се и ти взех парите…

 
Пустиняци

Пена усетила, че Вуте кръшка нещо – причекала го една вечер и му казала

Пена усетила, че Вуте кръшка нещо – причекала го една вечер и му казала:
– Вуте, пустиняк неден, внимавай с коя ку*ва спиш – що че ми докараш некоя срамна болест и че пламне целото село!

 
Пустиняци

Турист у Берковския балкан пита местен пустиняк

Турист у Берковския балкан пита местен пустиняк:
–Извинете,дали може да ми подскажете,как най-бързо да се кача на тази планина?
Нашият попогледнал така замислено.Поогледал туриста,поогледал балкана,па рекъл:
–Сакаш ли а ти отвръжа кучето….