Browsing Category

Правителството

Правителството

Вчера по време на заседание на Нарадното събрание в залата са влезнали двама въоръжени бандита

Вчера по време на заседание на Нарадното събрание в залата са влезнали двама въоръжени бандита. Извинили се за закъснението и заели местата си.