Browsing Category

Монаси

Монаси

Монах и монахиня пътуват с камила из пустинята

 

Монах и монахиня пътуват с камила из пустинята, а камилата да вземе, че да издъхне. Трагедия.
И тук монахът казва на монахинята:
– Е, явно тук ще умрем, но дай да си представим, че вече сме в рая – да свалим тези окови дрехите си и да чакаме всевишната благодат!
Свалят дрехите си, а монахинята гледа монаха в областта между краката и пита:
– А какво е това???
– Това, сестро моя, е коренът на живота. Ако го поставя в теб, ще се роди живот.
– И КАКВО ЧАКАШ!!! ПОСТАВЯЙ ГО В КАМИЛАТА И ДА ТРЪГВАМЕ!!!

Монаси

Мъж постъпва в манастир

 

Мъж постъпва в манастир. Игуменът го пита:
– Нали знаеш, че в нашия манастир спазваме обет за мълчание?
Човекът мълчаливо кимнал.
– Тогава си добре дошъл.
Минали 5 години и игуменът го извикал:
– Синко, минаха 5 години откакто дойде в нашата обител. Имаш право на 2 думи. Искаш ли да кажеш нещо?
– Леглото лошо!
– Добре, синко! – Иди си с мир! – рекъл игуменът.
След 10 години, игуменът пак го извикал.
– Синко, изминаха още 5 години. Имаш право на 2 думи. Ще кажеш ли нещо?
– Храната лоша!
– Добре, синко. Иди си с мир!
След 15 години в манастира, игуменът пак го повикал.
– Е, синко, изминаха поредните 5 години. Знаеш, имаш право на 2 думи.
– Аз напускам!
– Знаех си! Откакто си дошъл, само се оплакваш!
Монаси

В един манастир млад човек се подстригал за монах и първата му задача била да преписва книги

 

В един манастир млад човек се подстригал за монах и първата му задача била да преписва книги. След като работил известно време му направило впечатление, че всички преписват от предишни копия, а не от оригиналите. Много учуден той се обърнал към отеца, който надзиравал преписвачите.
– Падре, ако някой е допуснал грешка в първото копие, тя ще се повтаря безкрайно и няма да може да бъде поправена, защото няма да има с какво да се сравни?
– Сине мой, така се прави от столетия – отговорил отеца. Но по принцип ти си прав.
След тези думи отецът бързешком се спуснал в подземието, където в огромни сандъци се съхранявали първоизточниците, които от столетия не били отваряни. И изчезнал. Минали няколко дни, притеснен младият монах се спуснал в подземието да го търси.
Някъде в дъното на лабиринта от тунели го открил. Отецът седял пред огромен куп разтворени прашни стари книги, удрял главата си в стената и тихо стенел. Лицето му било мръсно и по него се стичали тънки вадички кръв, косата сплъстена, а погледът му бил безумен.
– Падре, какво се е случило? – извикал потресен младежът.
– Celebrate* — простенал отеца, гледайки втренчено — думата е била “celebrate” а не “celibate”**!
_____
* celebrate — радвай се, празнувай;
** celibate — въздържай се (с*ксуално)
Монаси

Млад поп на разговор с местният архимандрит

 

Млад поп на разговор с местният архимандрит.
Ваше високопреосвещенство,много са
разюздани нравите в епархията.Зад
моя храм господен се целуват,натискат
и много други нелицеприятни неща правят!
Това е нищо синко мой.Вчера бях в съ-
седната епархия и се връщах с влака.
Отидох да изпуша една цигара до тоа-
летната и какво виждам-мъжка особа беше поставила една женска особа в
най-нисък поклон и й правеше църко-
вен атестат.Тъкмо тогава си извади
греховника и го изтри в расото ми с
думите:

-Отче,във влака е забранено пушенето!!

Монаси

Млад монах приел монашески подстриг и първата му задача в манастира била да помага на останалите монаси да преписват на ръка църковните правилници, псалми, закони и т.н

 

„Млад монах приел монашески подстриг и първата му задача в манастира била да помага на останалите монаси да преписват на ръка църковните правилници, псалми, закони и т.н. Поработило седмица нашето монахче и обърнало внимание, че всички монаси преписват тези материали от предишни копия, а не от оригинала. Учудвайки се на този факт, той изразил удивление пред отеца-настоятел:- Отче, нали ако някой е допуснал грешка в първото копие тя ще се повтаря вечно и няма как да се поправи, тъй като няма с какво да се сравни!- Хм, сине мой – отговорил отецът, – по принцип ние така сме правили от столетия… Но в твоите разсъждения има нещо!И с тези думи той се спуснал в подземията, където в големи сандъци се съхранявали „първоизточниците“, които столетия не били отваряни. И пропаднал. Когато минали денонощия от момента на изчезването му, обезпокоеното монахче се спуснало в подземията да търси своя отец. Той веднага го открил – отчето седял пред огромен разтворен том от телешка кожа, удрял главата си в острите камъни на подземието и мучал нещо нечленоразделно. По покритото му с кал одраскано лице течала кръв, косите били разрошени и погледът му безумен.- Какво Ви е, свети отче? – извикал потресеният юноша, – Какво се е случило?!- Celebrate*, – простенал отецът-настоятел, – думата е била:c-e-l-e-b-r-a-t-e! не „celibate**!“* celebrate – празнувай, радвай се;**celibate – въздържай се (с*ксуално въздържание – една от основите на католицизма).“ безбрачен, обрекъл се на безбрачие

Монаси

При ходжата

 

При ходжата :
-Ефенди , жена ми не ми готви , излага ме пред хората , не ме слуша , какво да правя ?
-Разведи се !
-Но аз я обичам !
-Не се развеждай!
-Но така не може да продължава !
-Разведи се !
-Но аз не мога да живея без нея !
-Смени си вярата , стани християнин!
– Това ще помогне ли ?
-Не ,но ще занимаваш поп Ставри, а не мен !

Монаси

Хитра селска хубавица

 
Хитра селска хубавица, на която й омръзнало от „ухажването“ на двамата селски попове, решила да им даде урок, и да си платят за нахалството. Уговорила се с мъжа си как да действат. Определила им среща в къщи, но така, че да дойдат бързо един след друг.
Дошъл първият… Тъкмо се разнежили, и на вратата се потропало. Жената отхлупила нощвите и тикнала в тях „любовника“. Влязъл вторият. Но и той не успял да й се порадва… На вратата пак се потропало, този път – мъжът й. Тя качила попа на тавана.
Влязъл мъжът и поискал ядене. Тя му рекла, че няма пари за брашно, и не е омесила хляб. Ядосал се мъжът, ритнал нощвите, и оттам, целият брашнясал, изпълзял първият „любовник“.
– Що дири тука тоя, ма жено? – и грабнал брадвата.
– Недей, чадо! Не взимай грях на душата си. Ето, ти нямаш пари за брашно, аз ще ти дам, и да се разделим поживо-поздраво!
– Добре, попе! Давай десет жълтици и се махай!
Бръкнал се попът, ровил из джобовете, турил на масата осем, и рекъл:
– Чадо, ето ти осем – толкова имам. Другите – Горният ще ти даде…
– Нема, нема,а! – развикал се вторият отгоре. – Нямам! Едва събрах моите десет!…
Монаси

В църквата влиза млад хулиган

 

В църквата влиза млад хулиган, шамаросва свещеника и ехидно казва:

– Отче, нали е казано, че ако те ударят по едната буза, трябва да обърнеш и другата…?

Свещеникът, бивш покаял се шампион по бокс, само с един тупаник изстрелва хулигана в отсрещния ъгъл и отговаря:

– Казано е също, че с каквато мярка мерите, с такава ще ви отмерят…

Изплашените богомолци се питат:

– Ама, какво става?!

Клисарят бърза да ги успокои и обяснява:

– Ааа, нищо, нищо… Евангелието тълкуват, просто…