Browsing Category

Лили Иванова

Лили Иванова

Старият хан събрал синовете си, за да им разкаже приказката за задружността и снопа стрели

Старият хан събрал синовете си, за да им разкаже приказката
за задружността и снопа стрели. Казал на най-големия:
– Синко, подай ми стрелите.
– А къде е колчана, татко?
– Ей там, зад плочата на Лили Иванова.

 
Лили Иванова

Драго чаят получил силен топлинен

Драго чаят получил силен топлинен удар зимата и в болницата го попитали:
– Аве, Драго как получи топлинен удар зимата?
Той им отвърнал:
– Ами ходих на рождения ден на Лили Иванова и запалиха свещите…