Browsing Category

Ламята Спаска

Ламята Спаска

100 години Ламята безчинствала

100 години Ламята безчинствала. Убивала, отвличала девствени девойки и никой не можел да се справи с нея. Дошли един ден трима български юнака и рекли:
–Ние ще се справим с Ламята!
И влезли в пещерата. Един ден, два дена, три дена-няма ги. На четвъртият ден, селяните решили да надникнат в пещерата и да видят какво става. Погледнали те и що да видят: единият и държи краката, вторият я ч*ка,а третият я гали по главата и и говори:
–Ееее,сига де,такова голямо гущерче,а плачеш……

 
Ламята Спаска

Триглавата ламя Спаска наложила строг данък

Триглавата ламя Спаска наложила строг данък: вземала девет от всеки десет бутилки с ракия. Вечер щом едната глава заспивала другите две изваждали касетофонче и бутилка с ракия и започвали да шляпат карти.
Една вечер третата глава се събудила и като видяла какво става, изревала:
– Пу да ви е*а майката, гадини мръсни! Всяка вечер се напивате като прасета, а само аз повръщам!

 
Ламята Спаска

Добрият юнак отишъл да се

Добрият юнак отишъл да се бие с лошата ламя. Замахнал с меча и й отсякъл главата. На нейното място поникнали две нови глави. Отсякъл и тях – на тяхно място поникнали четири. Пак ги отсякъл – поникнали осем. И тях отрязал – пораснали шестнадесет.
– Да-а-а… – помислил си юнакът. – Тука без калкулатор няма да се оправя.

 
Ламята Спаска

Добрият юнак отишъл да се

Добрият юнак отишъл да се бие с лошата ламя. Замахнал с меча и й отсякъл главата. На нейното място поникнали две нови глави. Отсякъл и тях – на тяхно място поникнали четири. Пак ги отсякъл – поникнали осем. И тях отрязал – пораснали шестнадесет. Сякъл юнакът, сякъл… а когато отсякъл 65536-тата глава ламята издъхнала, защото била само 16-битова.

 
Ламята Спаска

Решила добрата ламя Спаска да

Решила добрата ламя Спаска да стане лоша. Срещнала тя в гората лисицата:
– Лисо, идваш вечерта в пещерата, ще те ям. Има ли въпроси?
– Ами няма.
И продължила по пътя си. Вървяла, вървяла ламята и срещнала вълка:
– Вълчо, идваш вечерта в пещерата, ще те ям. Има ли въпроси?
– Ами няма.
И си тръгнали по пътищата. Вървяла, вървяла ламята и срещнала заека:
– Зайо, идваш вечерта в пещерата, ще те ям. Има ли въпроси?
– Ами има.
– Казвай.
– Може ли да не дойда?
– Може.