Browsing Category

Ламята Спаска

Ламята Спаска

Тича си лисицата през гората и вижда вълка

 

Тича си лисицата през гората и вижда вълка – опечален и намръщен.
– К’во става, Вълчо?
– Ходи до онзи храст и сама ще разбереш.
Отива лисицата до храста. Зад храста седи ламята Спаска. Ламята казва:
– Дааа, ти коя си?
– Ами лисицата…
– Такаааа, записваме в дневника – ли-си-ца-та. Утре ела в 12.00, да те изям. Въпроси има ли?
– Не…
Върви лисицата по пътеката и реве. Среща мечката. Пратила я и нея при храста. С мечката се случило същото, само че ѝ дали друг час за изяждане. Върви мечката из гората, гадно ѝ е… По едно време срещнала заека. Решила да го прекара и него. Пратила го при храста.
Тича заекът при храста.
– Кой си ти? – пита ламята.
– Заекът.
– Такаааа, записваме – за-ек. Утре в 17.00 да си тук, за да те изям. Въпроси има ли?
– Има – може ли да не дойда?
– Да, може – за-драс-ква-мееееее

loading...
Ламята Спаска

Хванал Змей Горянин

 
Хванал Змей Горянин един англичанин, един французин и един циганин. Казал им:
-Който ми разкаже такава история, на която и трите глави да кажат „иб@симайката“ ще го пусна, ако ли не-ще го изям.
Започва англичанинът:
-Един английски джентълмен си купил нова кола. Още със стъпването на колелата и на улицата, в нея се врязала друга кола и я разбила на парчета.
Двете глави казали „иб@симайката“, но третата казала „Е, що пък, случва се“ и изял англичанина.
Започва французинът:
-Един френски джентълмен се жени и невестата му се изчуква направо пред олтара със свидетеля.
Двете глави казват „иб@симайката“, а третата“ случва се“..и изял и французина
Циганинът се чуди какво да измисли, но решил да започне като предните двама:
-Един цигански джентълмен…
Тук и трите глави в един глас извикали „иб@симайката“
Ламята Спаска

Триглавата ламя спи

 

Нощ!!!Триглавата ламя спи…По едно време едната глава се събудила и й доскучало та събудила другата и взели да поркат…Поркали тихичко та да не ги чуе третата,че била сухарка и само мрънкала…
Ама тя ги чула и се събудила.Видяла бутилката и се развикала…
-Браво бе…браво!!!Мълчите,пийте двете,а после трите ша повръщаме….

Ламята Спаска

Тича си лисицата през гората и вижда вълка

 

Тича си лисицата през гората и вижда вълка – опечален и намръщен.
– К’во става, Вълчо?
– Ходи до онзи храст и сама ще разбереш.
Отива лисицата до храста. Зад храста седи ламята Спаска. Ламята казва:
– Дааа, ти коя си?
– Ами лисицата…
– Такаааа, записваме – ли-си-ца-та. Утре ела в 12.00, да те изям. Въпроси има ли?
– Не…
Върви лисицата по пътеката и реве. Среща мечката. Пратила я и нея при храста. С мечката се случило същото, само че ѝ дали друг час за изяждане. Върви мечката из гората, гадно ѝ е… По едно време срещнала заека. Решила да го прекара и него. Пратила го при храста.
Тича заекът при храста.
– Кой си ти? – пита ламята.
– Заекът.
– Такаааа, записваме – за-ек. Утре в 17.00 да си тук, за да те изям. Въпроси има ли?
– Има – може ли да не дойда?
– Да, може – за-драс-ква-мееееее.

loading...
Ламята Спаска

100 години Ламята безчинствала

 

100 години Ламята безчинствала. Убивала, отвличала девствени девойки и никой не можел да се справи с нея. Дошли един ден трима български юнака и рекли:
–Ние ще се справим с Ламята!
И влезли в пещерата. Един ден, два дена, три дена-няма ги. На четвъртият ден, селяните решили да надникнат в пещерата и да видят какво става. Погледнали те и що да видят: единият и държи краката, вторият я ч*ка,а третият я гали по главата и и говори:
–Ееее,сига де,такова голямо гущерче,а плачеш……

Ламята Спаска

Триглавата ламя Спаска наложила строг данък

 

Триглавата ламя Спаска наложила строг данък: вземала девет от всеки десет бутилки с ракия. Вечер щом едната глава заспивала другите две изваждали касетофонче и бутилка с ракия и започвали да шляпат карти.
Една вечер третата глава се събудила и като видяла какво става, изревала:
– Пу да ви е*а майката, гадини мръсни! Всяка вечер се напивате като прасета, а само аз повръщам!

loading...
Ламята Спаска

Добрият юнак отишъл да се

 

Добрият юнак отишъл да се бие с лошата ламя. Замахнал с меча и й отсякъл главата. На нейното място поникнали две нови глави. Отсякъл и тях – на тяхно място поникнали четири. Пак ги отсякъл – поникнали осем. И тях отрязал – пораснали шестнадесет.
– Да-а-а… – помислил си юнакът. – Тука без калкулатор няма да се оправя.

Ламята Спаска

Добрият юнак отишъл да се

 

Добрият юнак отишъл да се бие с лошата ламя. Замахнал с меча и й отсякъл главата. На нейното място поникнали две нови глави. Отсякъл и тях – на тяхно място поникнали четири. Пак ги отсякъл – поникнали осем. И тях отрязал – пораснали шестнадесет. Сякъл юнакът, сякъл… а когато отсякъл 65536-тата глава ламята издъхнала, защото била само 16-битова.

Ламята Спаска

Решила добрата ламя Спаска да

 

Решила добрата ламя Спаска да стане лоша. Срещнала тя в гората лисицата:
– Лисо, идваш вечерта в пещерата, ще те ям. Има ли въпроси?
– Ами няма.
И продължила по пътя си. Вървяла, вървяла ламята и срещнала вълка:
– Вълчо, идваш вечерта в пещерата, ще те ям. Има ли въпроси?
– Ами няма.
И си тръгнали по пътищата. Вървяла, вървяла ламята и срещнала заека:
– Зайо, идваш вечерта в пещерата, ще те ям. Има ли въпроси?
– Ами има.
– Казвай.
– Може ли да не дойда?
– Може.