Browsing Category

Канибали

Канибали

Двама канибали, баща и син, били избрани от племето да отидат на лов за храна

Двама канибали, баща и син, били избрани от племето да отидат на лов за храна. Те навлезли навътре в джунглата и се притаили край една пътека. След малко по нея се задал дребен възрастен мъж.
– Виж, тате, някой идва – обадил се синът.
– Не става – отсякъл бащата. – От този няма да се нахранят и кучетата. Ще почакаме още малко.
След половин час се задал ужасно дебел човек.
– Виж, тате, този наистина ще стигне за всички – казал синът.
– Не става – отсякъл пак бащата. – Този е толкова тлъст, че всички ще умрем от сърдечен удар. Ще почакаме още малко.
След един час край тях минала страшно красива жена.
– Е за тази нищо не можеш да кажеш – обадил се синът. – Дай да я изядем.
– Не – поклатил глава бащата. – Няма да я изядем.
– Защо? – попитал учудено синът.
– Ще я вземем с нас жива и ще изядем майка ти!

 
Канибали

Петима канибали започват работа в много голяма канадска фирма

Петима канибали започват работа в много голяма канадска фирма. Първия работен ден ги вика генералният директор и им казва:
– Сега сте част от отбора. Заплатата тук е висока, 5000 долара, вие може да обядвате в служебния стол – така и нашите сътрудници няма да се тревожат…
Канибалите обещават никого да не пипат. След месец генералният директор отново отива при тях и им казва:
– Вие изпълнявате отлично работата си, аз съм много доволен от вас, но вчера изчезна чистачката и целият офис е мръсен. Случайно да знаете какво е станало?
Канибалите се кълнат, че нищо не знаят за това. След като директорът си отива, главният от канибалите пита другите:
– Е, и кой я изяде?
Мън-мън – и единият си признава:
– Ами аз…
– Идиот! Ние цял месец ядохме специалисти по пазара и рекламата, регионални мениджъри, бренд-мениджъри и никой нищо не забеляза! За чий тогава ти изяде баш чистачката…?!

 
Канибали

Попаднали французина, англичанина и българина на остров с канибали

Попаднали французина, англичанина и българина на остров с канибали. Вождът решил да си направи майтап и им казал:
– Ясно е, че ще ви сготвиме, но ви давам един шанс да се спасите: ето ви една торба месо и едно куче. Хващайте гората и ако след седмица кучето говори родния ви език ще ви пуснем.
Минала седмицата, излиза французина, влачи празна торба и кучето припка след него.
– Изяде ли кучето месото? – питат го.
– Изяде го.
– Е, говори ли кучето френски?
– Емиии…, не.
Хоп – в казана.
Излиза англичанина, влачи празна торба, кучето върви отзад.
– Изяде ли кучето месото? – питат го.
– Изяде го.
– Е, говори ли кучето английски?
– Емиии…, не.
Хайде и той в казана.
Излиза българина, влачи празна торба, кучето се тътри след него.
– Изяде ли кучето месото? – питат и него.
– Изяде го.
А отзад кучето:
– Лъже, неговата майка!

 
Канибали

Говорят си индиански вожд и

Говорят си индиански вожд и вожд на папуасите:
– Как се справяш с еврейския въпрос при вас?
– Ами как… няма евреи – няма въпрос. А при теб как е?
– Лошо. Обяснявам им на моите – евреите и те са хора като нас, ама кой да слуша – не щат да ги ядат и това е.