Browsing Category

Избори

Избори

По време на избори

По време на избори:
Влиза един дядо в стаята за избори и пита.
– Моята баба гласува ли вече?
– Да дядо, разписала се е в списъка. А вие какво, не живеете ли заедно?
– Там е работата, че тя умря преди 15 години, но всеки път идва да гласува, а аз не мога да я сваря!

 
Избори

Пешо, вземал си пенсията на дядо си, а той е починал преди повече от пет години

Петър на съд:
– Пешо, вземал си пенсията на дядо си, а той е починал преди повече от пет години!
– Господин Съдия, щом за тия пет години е можел да гласува на избори, можел е и пенсия да взема.