Browsing Category

Знаете ли

Знаете ли

Всеки съпруг, който живее на територията на жена си или нейните родители се нарича заврян зет

ДЕФИНИЦИЯ: Всеки съпруг, който живее на територията на жена си или нейните родители се нарича заврян зет. Същият е длъжен да тича като кон, да работи като вол и да мълчи като риба. Длъжен е да събува обувките си и да ги поставя винаги да гледат навън.

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАВРЯНИЯ ЗЕТ:

I. По отношение на бабата и дядото:

1. Да ги нарича мамо и татко.
2. Да твърди, че ги обича повече от собствените си родители.
3. Да не им възразява гласно и наум.
4. Да хвали таланта на дядо си и красотата на баба си.
5. Да не се скъпи да купува подаръци на баба си и да черпи дядо си.
6. Да кръщава всички свои деца на техните имена.
7. Да уважава и цени великият им род.
8. Да се скара със всички свои роднини.
9. Да твърди, че не би могъл да направи по-добър избор в брака освен с тяхната дъщеря.
10. Непрекъснато да им благодари, че за зет са избрали точно него.

СПЕЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАВРЯНИЯ ЗЕТ:

1. Да не гледа по чужди жени, даже и на снимка.
2. Да твърди, че на света няма по-хубава жена от неговата.
3. Да следи женската мода и от всичко да купува на жена си.
4. Да предава на жена си или баба си цялата си заплата заедно с фиша, не по-късно от четири часа след като я получи. Ако жена му пожелае може да получава заплатата му направо от касиера, а той само да се разписва във ведомостта.
5. Да представя отчет ежедневно за всички разходи ако му се разрешават такива. Може да не дава отчет ако е успял да укрие няколко стотинки от получената заплата,от върнати тайно бутилки или намерени на улицата монети.
6. Да не пуши в къщи. Разрешава му се да пуши на балкона, двора или клозета и то само зимно време. През останалите сезони пушенето в къщи и в района е забранено.
7. Да пере с пералня, а може и на ръка за икономия на тока.

ПРАВА НА ЗАВРЯНИЯ ЗЕТ:

1. Да спи със жена си винаги когато тя пожелае, а когато тя не желае да спи с него, за да ненарушава комфорта й, на завряния зет е позволено да спи между фикуса и прозореца, за да пази завет на фикуса.
2. Да яде от общата трапеза колкото му сипе бабата и да пие толкова колкото му сипе дядото. При наличие на гости е длъжен винаги да се усмихва и при сигнал от съпругата му да се хвали от добрите баба и дядо и милата му, незаменима съпруга.
3. Да ползва сутрин клозета последен.
4. Да го мие през свободното си време.
5. Може да яде нагризана люта чушка, люта ряпа, кромид лук, праз и др.
6. Може да пие в неограничени количества вода, лимонада , но не на свои разноски.
7. Други права няма!

НА ЗАВРЯНИЯ ЗЕТ СЕ ЗАБРАНЯВА:

1. Да кани и приема гости.
2. Да черпи приятели и др.

След 45-50 годишна възраст завряния зет се отделя от съжителство със жена си. Настаняването му се извършва по хуманни съображения в лятната кухня, пристройка, таванска стая или мазе.