Browsing Category

Затворнически

Затворнически

В килия с три легла лежат двама затворници

В килия с три легла лежат двама затворници.
Една сутрин надзирателя им съобщава, че ще имат нов съкилийник и те веднага почват да го делят:
– Ще ми бъде жена! – казва по-стария затворник.
– Е, тогава на мен ще ми бъде любовница! – решава другият. След обяд вратата се отваря и в килията влиза огромен, як мъжага, поглежда ги и казва:
– Е, дечица! Аз ще бъда вашата майка! И понеже цицката ми е една, ще трябва да сучете поред от нея!