Browsing Category

Демокрацията

Демокрацията

Вървяла си Кума Лиса през гората и видяла, че гаргата лети на обратно

Вървяла си Кума Лиса през гората и видяла, че гаргата лети на обратно.-Ей, гарго, защо летиш на обратно?-Нали е демокрация, Лисо, правя каквото си искам.-Хубаво нещо била демокрацията- казала си Лиса и започнала и тя да върви със з@дника напред. Както си вървяла така, от един храст изкочил Кумчо Вълчо и докато Лиса се усети,я изненадъл отзад.Опомнила се тя и го попитала:-Вълчо, какво е това сега, защо го направи?-Нали е демокрация, Лисо, правя каквото си искам!Продължила Лиса, но и Зайо и Меца също я изненадали отзад.Ядосала се, тръгнала тя да търси гаргата и какво да види- лети си тя отново напред.- Гарго, защо ме подлъга с тоя демокрация? Половината гора ми се изреди заради тебе!А гаргата и отговорила:- Ами Лисо, това е положението! За нас горе е демокрация, а за вас долу – чисто е*ане!

 
Демокрацията

По време на на тоталитаризмът с*кс нямаше, но във всяка къща имаше по две, три, а някъде и по четири, пет деца

По време на на тоталитаризмът с*кс нямаше, но във всяка къща имаше по две, три, а някъде и по четири, пет деца.
Сега по време на демокрацията с*кс на всяка крачка, но в семействата има по едно, рядко две деца.
Извод – появата на децата не е свързана със с*кса. Да не би щъркелите…

 
Демокрацията

“Вървяла лисицата през гората и видяла враната да лети на заден ход. Попитала я:
– Ти защо летиш на заден ход?
– Сега има демокрация. Както искам така ще летя.
Решила лисицата също да тръгне на заден ход. 
Не щеш ли зад един храст се показал мечока и я… изненадал.
Ядосала се тя и продължила пак на заден ход. Зад втори храст се показал вълка и също я… изненадал.
Зад трети храст изкочил заека. И той… Ядосала се лисицата и си казала:
”Само да ми падне враната ще й откъсна главата.” 
В същото време се появила враната и лисицата я попитала:
– Каква е тая демокрация ма лъжлива врано? И мечока, и вълка, и заека ме. . . изненадаха.
Враната й отвърнала :
– ДЕМОКРАЦИЯТА Е ЗА НАС, ДЕТО СМЕ НА ВИСОКО… ЗА ВАС ДОЛУ ОСТАВАТ… ИЗНЕНАДИТЕ“…

 
Демокрацията

На един митинг всички викали

На един митинг всички викали:
– „Де-мо-кра-ци-я, де-мо-кра-ци-я…“
Само две глухи баби викали:
– „Мен-стру-а-ци-я, мен-стру-а-ци-я…“
На един от митингуващите му направило впечатление и попитал, защо така скандират и се опитал да ги поправи. А двете баби му отговорили:
– Демокрация, менструация все тая, важното е кръв да се лее.