Browsing Category

Дебели

Дебели

Ако чуя още една подигравка свързана с теглото ми, ще те ударя с пепелника по главата

– Ако чуя още една подигравка свързана с теглото ми, ще те ударя с пепелника по главата! Разбра ли!!!
– Разбрах.
– Какво разбра?
– Разбрах, че освен че си дебела, планираш и да ме убиеш…