Browsing Category

Врачански

Врачански

Местен прогресивен бизнесмен

 

Местен прогресивен бизнесмен (Киро Шопов) провежда интервю за работа, като целта а да наеме опитен арматурист. Влаза тъмен балкански субект – dark balkan subject.- Здравейте, вашето име? – юбезно са обръща работодатело.- Я съм Цоло Цопов! – юбезно са представя и гражданино.- Пиеш ли? – експертно го пита собственико.- Ми ти къ мислиш!? Сичко пиам! – гордо са отчита субекто.- Хоби? – с интерес продължава бизнесмено.- Пааа, като са напиам и са качим като мачка по дръвиа!- Лежал ли си? – задава последен въпрос Киро Шопов.- Три пъти за побой – два пъти дом и един път у болницата!

loading...
Врачански

Двама бая дръти пенсионере

 

Двама бая дръти пенсионере – Гено Спасков и Дано Тасков спазват стриктно карантината и карантията (примезват полек), като втори ден гмурат (пият) у гарсониерата на единио – Гено. През тава време бабичките (Преображенка Спаскова и Методка Таскова) са си по село и разсаждат и развъждат зарзавате и животинки, та да има инфлуенсърете кво да мезат и да си подлагат на мешините.- Данеее, я сичко съм пробал у тоа живот – казарма, фашисте, куманисте, демократе, жени, тук-таме и неко… абе нема значение, само с мъж не съм пробал! – мъдро продумал Гено и са задръгнал по наболата брада.- Но и я… – отврънал Дане – ма така и така свето а на свръшок, дай сиги да видиме ква а работата, нема па да умреме начи.След полвин час па седнале и запалиле по един ют качак, като разбира са си сипале и по една двойна (длъга) рикия. След дълъг размисъл Гено тежко издумал:- Провалиаме си живота с тиа наште жени…

Врачански

Бако Цоло Драгойчов са прибира дома си с две ампули от 700 мл поди мишница (не а физиологичен разтвор)

 

Бако Цоло Драгойчов са прибира дома си с две ампули от 700 мл поди мишница (не а физиологичен разтвор), бръза да са прибере при женичката си – баковица Трендафилка и она да му нареже малко силаж (зелена салатка) за мезенце, па после да го одека и офули като за последно. Отвара враата, зафръга си клефарете на две страни, а у калидоро го чека стринка Филка, она си а напрайла ролки на главата и прилича на нещо средно между Шрековица (любимата на Шрек) и английски капитан далечно плаванье (нали носат едни бели перуки на ролки). Трендафилка дръжи една точилкя за изправанье на лоши енергии и затваранье на чернодробни чакри за зев за пиенье, като млого юбезно и осторожно го пита:- Оди ли на зъболекар бе, сбръканио?- Оди ма, те тиа два зъба ми маана зъболекаро!- Епа оти два а маанал, нали един та болеше?- Нема да ми връне човеко, та извади два!

loading...
Врачански

Бако Вичо Пърличев са а разпил у пивницата пред блоко и фръга рикии от сабале с аверете си

 

Бако Вичо Пърличев са а разпил у пивницата пред блоко и фръга рикии от сабале с аверете си – Драги Пищиков и Цветко Цолов, като у раннио следобед вече са минале по кило и нещо на човек, ама они са като руска машина у брег, зорта а да ги подкараш, после немат опир. Барманкята Перка Протаскова са видела у чудо с тиа пусти-пустняци и по едно време ги изгонила да си одат секи по дом, па там да тръкат женичките си, ако ониа са рекле да ги тръпат. Бако Вичо са прибрал дома си и моментално наредил на баковица (Ристинка Пърличева) да му сипе една длъга ледена рикия и да извади чеснова сланинка из фризеро.- Ристино, жъден съм като орташки кон, сипи ми една рикия и дай мезето, оти ше ти юснем една права песница и ти ше мъцнеш като кобила от претурена (претоварена) каруца!- Море, да ти сипем на четирес, пустиняк скопен и арсъзин смръдел, къде си са жив зел, къде та зе я тебе, да ма чумата земе, па тебе два пъти… – гневно отврънала стрина Ристина, ма изпълнила вещо указанеата на пияндурнико.Бако Вичо Пърличев тамън си метнал дреата на една страна, а капата на друга, коги сръцето му не издръжало на тоа пусти спиртен тормоз, он са суринал на лъбок и подбелил очи.Ристинка паднала на коленца и зела да реве колко моа:- Вичооооооо, Вичооооооо, жъден си отиде днеска, Вичоооо…

Врачански

Линеа на градскио транспорт

 

Линеа на градскио транспорт. Качила са една дръта лелка (Стоенка Михалкова), она била са натегнала да са разоди по „Пробиво“ (главната улица), да види неко жив набор, па и да чуа и за неко, дека са а вече споминал. Окачила са с триста зора, па са гняснала на една седалкя и коги погледнала, а оно срещу неа седи един брадат и с*ксапилен гражданин от работническо-селски произход (убав по БДС) и екстремно джвака голема дъвкя. Он са казвал Цонко Трендафилчов, бил по-млад от неа и не обичал млого дъвките (за разлика от рикиите), ма бил фрълил неко текущо пиенье и рекъл с таа дъвкя да са измирише малко, тава за пред женкя му (Милица Трендафилчова), ако му не падне неко мост преди тава (да не дава Господ). Баба Стоенка го гледала неколко минути се у устата, па по едно време му са усмихнала сластно с новата протеза и закачливо са обадила:- Щем, щем (искам), какин, недей да са абиш да ма кандърдисваш, я не чуам баш…

Врачански

Международен централен парк „Зеьето“

 

Международен централен парк „Зеьето“. На бако Стефко Пиронков жена му (баковица – Цура Пиронкова) си а купила некакъв французки (демек скъп и породист) пудел, дека са казва Сузи и на бако са а паднала честта да го изведе таа вечер на разодка у парко, като мисеата му а с двойно предназначение – кучето да източи, а бако съответно да наточи на джигеро и да са постръви на млади булки, дека са около неговите годин и са му у целевата група.За целта го а връзал (кучето, не джигеро) с един длъг сеНзал за едно дръво у парко, та да моа Сузи да са „разоди“, а он седи на една пейкя и буа рикия със сланина (с аверо си – Боко Мръцината). Внезапно кучето се спуща като пуяк на лъскова „Жигула“ и са отръква у краката на минваща (тава а като минаваща, ма оденьето а по-бавно) през парко начетена и мнителна гражданкя.- Господине, дръпнете си кучето от мен, усещам, че цялата съм в бълхи! – възмутила се жената и надула джуруяк (муцуна).- Сузииии, маани са от таа шашова лелка, она а целата у блъй, ше та налазат и тебе и ше ги занесеш дом! – прозинал са бако Стефко по кучето.

Врачански

Светски бабички (Минка Дерденкина и Цонка Тодорчова) пият безкофеиново кафе в известно заведение

 

Светски бабички (Минка Дерденкина и Цонка Тодорчова) пият безкофеиново кафе в известно заведение. Преди тава са направиле операция „закуската на баба“ – по една шепа цветни апчета, къде много помагат на ората, особено на тия ора, къде ги произвеждат и продават. Оглеждат преминаващите гражданье и беседват по оперативни теми от светскио живот.- Амоуу, знааш ли, че Андреа Бочели са а оженила у чужбина? – започва интересен разговор баба Минка.- Таа ми са видеше шарена от преди, па нали одеше с Кубрат Пулев!? – авторитетно разсъждава и заключва баба Цонка.

loading...
Врачански

Местният прогресивен младеж Минчо Мърдъта са носи мрътъв пиян из центъро

 

Местният прогресивен младеж Минчо Мърдъта са носи мрътъв пиян из центъро като народна песен у космическо пространство и дръжи поне 3,8 промила кръвна картина. Оди като напратено шиле по каруца с пресно косена трева и са орига на серниста киселина. По едно време видел младо и гръджаво девойче да седи и дзиндзирика (трепери от студ) на една дръвена пейкя.- Кво праиш тука ма, ше са одръвиш?! – любезно почва Минчо и лъчка на ланшна джибрификация.- Ми я са скара с наште и нема къде да спъ! – мрънкя и сумръча девойчето.- Поаждай да спиш дом, я на тоа студ не моа да та остава! – кавалеро веднъга са натегнал като нов колан на дрът тумбак.Легнале да спът, она на кревато, он на дивано и тамън Минчо да заръка като мечка от сухи кощилки, оно са чул треперлив гласец:- Я ми а студено и не моа да са унеса и да фана да заспа.Минчо рипнал и метнал едно кръжово одело връз неги. След малко па са чул същио глас:- Оф, я не мом да спим сама си, от коги бе мининка още съм свикнала маки ми да ма гушка…- Оу, а склапай тиа пусти пукале, къде ша ода у три часо нощеска да дира маки ти…

Врачански

Офисо на местната астроложкя Гена Феномена, способна да поглежда текущо у бъдещето и да изеде прасенце целоварче на едно яденье

 

Офисо на местната астроложкя Гена Феномена, способна да поглежда текущо у бъдещето и да изеде прасенце целоварче на едно яденье (ма без леб). При кротката и 136 литрова снага са улетел загрижен и астрално обръкан, местнио гражданин и бизнесмен – Хараламби Кочев, наричан още Хари Кочинята (сред елито).- Амоуууу, тупан такъв, те ти 200 лева да кааш оти я съм бел на сиренье, а бъщъ ми а чрън на къклица? – културно и млого притеснено запитал Хари.Гена въздъанала тихо като руска тенолинейка у заринат тунел, разфръгала свет карти, кокале и нишанье, па след неколко минуте замислено промъцала:- Слушай сиги, да та заеба я у тумбако пепеив. На 13.09.1965 годин, коги са та напрайле, бъщъ ти а бил у ретрограден Меркурий – изпил си а бил рикията, виното му а почнало да са окиселва, а суджуко му са бил спарил. У тоа момент он астролгически а бил у Дом на Венера, тава а домо на Венка проституткята, знааш ги, не моа ги не знааш…- Знам ги ми, а маки ми къде а била? – просълзил са Хари.- Маки ти а у тоа момент е била у Дом на комшията…

Врачански

Гражданьете Миролюб Тросков и Младен Бърканичков буат мастика с бира и рикия и глеат по телевизоро веганско предаванье за здравословно храненье

 

Гражданьете Миролюб Тросков и Младен Бърканичков буат мастика с бира и рикия и глеат по телевизоро веганско предаванье за здравословно храненье, водено от двама субекте, дека не моа ги разбереш кви са, само де са са нашарале с тоталировки като мотрисен влак на гара за домуванье. По едно време Миро юснал една бръза рикия (стресова) и отбелезал притеснено:- Мастиката от анасон, рикията от грозге, бирата от ечемик, мезето нахут е ясно… ебаа го, па ниа сме биле веганье, а я си мислеше, че сме пияници!

Врачански

Миролюб Ценков и Хранимир Топчев

 

Миролюб Ценков и Хранимир Топчев – двама дръти екстремисте седат у апартаменто на единио, он тамън си а укарал кабелна телевизеа, та двамата са стръват да почне порното и нервно кръцат рикия със сланина, па чоплат и тиквени семки, та да си регулирват нервите и пулсо. У 01:00 часо стартирва ют и брутален хардкор, група укрепнале цветнокожи (ма не са индианци) атакуват крехко и неукрепнало девойче, ма и оно не а баш примерно, действеата му увлазат у остро противоречие с принципете на отговорно и морално гражданско поведение. Внезапно единио старец (Миролюб) са фанал за сръцето от притеснение, па тежко и през сили порекъл:- Завалишкото, оно нема да удръжи фронто, тиа го окачиа като комсомолци Бузлуджа…

Врачански

Тодарица Младенкина и Ница Петранчова нарушават карантината, кротко си припичат дрътите кожи на една пейкя

 

Идеален център, две бабички екстремистки – Тодарица Младенкина и Ница Петранчова нарушават карантината, кротко си припичат дрътите кожи на една пейкя, па беседват и на общочовешки теми – обсъждат сериале, одумват младите, кълнат комшиите, проклетисват си мъжете т.н.- Тодарицеее, ма ти дезинфекцирваш ли оня твою мъж, тураш ли му нещо за ковидо? – пита баба Ница, докато текущо си разклопва коригираната протеза и тренира апанье и джваканье с един презрел банан.- Море да не е жив къв е, тоа пус-пустиняк спиртосан, одовчера дъана нарочно на мачето (котето), завалишкото още а поди диваня! – отвръща премъдро баба Тодарица.

Врачански

Идеален център, двама дръти екстремисте

 

Враца. 03.04.2020 година. 13:44 ЕЕТ. Идеален център, двама дръти екстремисте – Алипи Гьонов и Безценко Ризов нарушеват карантината, кротко си припичат вожите (тава са дръти интимни кожи) на една гинекологична пейкя (на неги комсомолци са изписале сите женски срамотии) и кръцат рикия домашнярка и купешка сланина. Они си пазаруват от баба Бронка Данева, а она нги а дала и бонус къде покупкята – по един стрък био прази лук и они буат рикия, мяскат сланина и рупат луко, та са дига пушек по „Пробиво“. Тава а главната улица у градо, тама требва да са явиш, да моа та видат, че си жив и още не са та отписале от поименнико за изборете. Двамата дръти пияници и пустиняци почват мъдра и поучителна беседа:- Безценко, да ма фанеш през кожата за мукаренко, кво а тава пандемеа, дека сека вечер ми дуднят по телевизоро, бе? – пита пръвио старец и са чеша по брадата, дека за неги бръсначо а враг, а сапуня е алерген.- Алипе, на четирес да нема кой вино да ти сипе! „Пробиво“ видиш ли, видиш го, начи представи си на сека пьочка да има шише рикия и да нема жив човек, да са спущи и да ги нагаврати да ги пиа… – отвръща мъдро дедо Безценко.

Врачански

Неидентифицирана страна, неидентифицирано племе връли канибале

 

Африка. 17.07.1977 година. 10:45 ЕАТ. Неидентифицирана страна, неидентифицирано племе връли канибале (далечни братовчеде на трибалете). Врачански мисионер е изправен пред вождо по тежко обвинение – у племето са родило бело дете, а пръвата му произнесена дума била „бако“.- Ше та трепеме, бако и ше та изедеме, не моа ти проста я таа работа с детето, кво ше кааш да са оправдааш, да та заеба!? – запитал на чисто врачанско наречие вождо, он бил вече обучен у христиански и врачански ценносте.- Бако Мукамбе, неведоми са пътищата господни, немам вина, погледни онава стадо козички, сички са бели, пръчо а бел, само едно козленце е чръно, къ моа са обесни тава!?- Бако Арсене, айде я ше си затвора очите за детето, ма де и ти си мълчи за козъта… .. – замислено отврънал вождо.