Browsing Category

Врачански

Врачански

Бако Рангел и стрина Петкана решиле да си отръкат кожите и след кaтo затвориле пивницата, они са oтправиле къде герено на селото, там имало една овчарска колибкя и било сгода да си разбръкат флуидeте

 

Бако Рангел и стрина Петкана решиле да си отръкат кожите и след кaтo затвориле пивницата, они са oтправиле къде герено на селото, там имало една овчарска колибкя и било сгода да си разбръкат флуидeте.- Малеееее, Рангеле, връви по-бръже, оти ма изеде изонътре и не моа тръпа и да чекам да са фрълиш връз мене, а я да та прегърна и да ти скуба козиняко по гръбо…- Тръпи още малко, сиги ше са наема и ше разгониме блъите у колибата, ше та тръта и ше та връта, а ти ше забовариш, дека си из Тлъчковци (родата на стрина).Фрълиле са на сламата и кака Петкана вирнала крака на 10:10 часо (вид с*ксуална поза), бако Рангел са наел като китайско тракторче на медковски чернозем и работи, ча му крака преврътат. Стрина усетила, че работата а на свръшок, оти на Рангел зелe да му играат лева вежда и десен крак, он бил известен у селото с таа ососбеност.- Ваааааааарди ма, Рачеееееее! – зинала у предоргазнмен екстаз Петкана.- Кажи от кого? – изденал са и рипнал готов за бой нашио…

loading...
Врачански

Подпийнал врачански жентълмент (бако Страхо Бръдарски) са труди усръдно връз младата си юбовница (кака Гинка), ма вече станало млого късно и нашио требвало да се прибира дома си

 

Подпийнал врачански жентълмент (бако Страхо Бръдарски) са труди усръдно връз младата си юбовница (кака Гинка), ма вече станало млого късно и нашио требвало да се прибира дома си.- Но не моа само да буаш, като си поаждаш изфръли боклуко! – заръчала на изпроводяк момата.- Ем убава, ем умна! – възхитил са бако Страхо и доволен изфрълил един плик у контейнеро.Тамън вленал дома си и и си изденал клефарете, коги са спущила жена му (стрина Бонка Бръдарска) и са прозинала у калидоро като разгонена биволица:- Койо време а бе, кръндей, ше та подпра с точилката през гръбняко, а ти ше лъчнеш на руски парафюме?! Но не моа само да одиш по секви кръчми и разни пусти курваторе, бегай веднъга да изфрълиш боклуко, да та не наденем с фаражо през джуруяко…- Ем грозна, ем нахална… – възмутил са моментално жентълменто.

Врачански

Бако Драгой са а разкефил като бебе на пресна локва, дошел си а сино му

 

Бако Драгой са а разкефил като бебе на пресна локва, дошел си а сино му – Дънчи (Данаил). Дънчи а млад програмист у Софеа и са е прибрал дома си, па у моменто си преливат рамта (RAM random access memory) и си форматират хардовете с дрътио (full format HDD). Буанале две кила домрикия (лека, 58 града) и бако Драгой са видел у чудо, свръшило пиеньето, та он извадил купешка пукница (рикия) – 40 града. Синчето Дънчи жъкнал една стограмкя на екс и моментално рипнал и пювнал у мивкята.- Татооооо, къф е тоа шибан спам бе, блокира ми сървъро…

Врачански

Спиро Спирто (Спирдон Мърцинов) е карантинирван у апартаменто си като контактно лице (он контакте нема, не е а плащал токо) и пие рикия 24/7, с цел профилактикя от коварнио вирус

 

Спиро Спирто (Спирдон Мърцинов) е карантинирван у апартаменто си като контактно лице (он контакте нема, не е а плащал токо) и пие рикия 24/7, с цел профилактикя от коварнио вирус. Звъни са на враата, Спиро отвара и глеа съседо си – Минчо Празников (не е оня, тоа що цел ден празнува и кръка като смок).Минчо си сваля маскята и почва да сумръча (плаче) без глас, само гръдите му са тресат и слъзи са стачат по страните му и капат на пьочките у калиндоро.- Спиро, дай за та цуна по устата, да са зараза и я и да са свръшва! – едвам промъцва бако Минчо.- Кво ти стана бе, ти побръка ли са? – загрижен е бако Спиро.- Я оди из поье, лозето и сините сливи са измръзнале… нема вече за кво да живеа…

loading...
Врачански

Стара мома (от Врачанско) на СПА

 
Реших на СПА да ода,
викат сички: ,,Арна вòда“.
Лекувала добре краката.
На мен ми требе за главата…
Ма айде, решила съм – ша ида
и таа арна вòда ша я вида.
Натурах дреи, сиренье, сланина
по малко за из път да има.
И ей ма на пристигнах вече.
Един изедних са завтече
багажа дръпа колко може,
а я си мисла: ,,Мили Боже,
решил багажо ми да крадне
серсемина му посред пладне“
Одека ма решил да обясни-
багажа носел ако некой му плати.
Пиколо са казва и работи там.
А, па я за малко да умра от срам.
В хотела гледам като невиделу
разождат са с халати в белу.
Собата широка, а леглато меко.
До мене неква фръцла от далеко
с маникюри, с педикюри,
косата си навила на масури-
ми вика: ,,Аре на джакузи!“.
Па я като зачервих бузи-
не знам тава джакузи що е.
Еде ли се или…. Какво е?
Ма викам и́: ,,Добре, ша доа“,
че нещо ма човръка и немоа
да тръпа нещо дека е аванта
да го изкяри само таа кранта.
У неква локва таа ма завлече
,,Полезно за сърцето“ – важно рече
и тва кат зе та заблабука
си викам: ,, Я умирам тука!“
Кат пиле са сварих у тоо врелец,
да ма оплаче некой – жив мрътвец.
Реших, че треа бръже са измъкна ,
онаа па по мене са помъкна.
Вика: – Айде на масаж ща вòда“
Викам: – Неща, неща ша си ода!
– Идвай, казвам ти това е Рая!
Кандардиса ма накрая.
Гледам некви свещи и са мая.
Масажиста вика: ,,В тая стая
влизай и се съблечи“.
Я опулила големите очи
викам си: ,,Сега сколаса,
тоа нема да миряса
сака сичко от вратата
даже си приготвил и кревата.
Ама нема да ги бъде тия!
Ми годеж?! Ми благата ракия?!
Я на попа са не дадох лани,
ми на тоо ли- мани, мани…..“
Викам му: ,,Сега ша дода.“
и реших, от тука ша си ода.
Куфарете си събраж набръже.
Неща ти джакузи, неща мъ̀же…
Сакам да си ида па у селу,
а па СПА-то гяволо го зелу.
Врачански

Бако Автоном Страхилов са а прибрал дома си и са а разпил като бебе от вносна хумана

 

Бако Автоном Страхилов са а прибрал дома си и са а разпил като бебе от вносна хумана. Заапал е шишето като комшийска цица и притега като руски трактор, ча му а кеф на космите поди мишниците. Буа рикия с вино, муа пръжки, домашно сиренье, кисало зеье и прътени (люти) чушки, а стрина Безуенка Страхилова му пупня като немска радиоточка през 40-та годин:- Номчо, ка па един път са не напи с вода у тоа живот, неко път ше мъцнеш от толко пиенье и ше ти вадим чеизо за отвъде (погребален набор).- Бега ма, пустиняк такъв, кво ма кълнеш, тава водъта а плъно с неко амеби, ше са зараза, па не мо а са довръндишем (възстановя) посленка! – юбезно нги отврънал бако.Дигнал едно шише, муанал един глъток, фанал са за грълото и паднал като вчерашен сръбски офицер от днешен първак. Стрина Безуенка са спущила като ястреб на контрафиле и оденала бръже у джебното телефонче…- 112 слуша, какъв е спешният случай?- Бръжеееее, пращайте линейкя дом, мъжо ми ка седна да кръца рикия с мезелъци, зе та са спорина от масата и ми са струва, че ча сиги моа да а вирнал връовете на галошете…- Успокойте се, госпожо, какво е неговото състояние според вас, опишете по-подробно ситуацията!?- Па май обръка шишетата и надигна едно с вода, наместо рикия и са уплаши, че нема вкус и мирис, като при вирусо Ковид деветнаасе и от стресо сбра границите…

Врачански

Баба Ница Тръпчева плете на две куки (double hook style) и гледа остро (нади очилата) унучката си – Синтия-Офелия, къде си а дошла по село, да учи инстанционно и да види баба си

 

Баба Ница Тръпчева плете на две куки (double hook style) и гледа остро (нади очилата) унучката си – Синтия-Офелия, къде си а дошла по село, да учи инстанционно и да види баба си, като обучението нги са състои у ежедневно чатенье у Фейсбуко (като у моменто) и еженощно пиенье с местните джентълмене – Миро Комара и Пенко Жъдния.- Синооо, кво праиш, ма? – прави опит за беседа бабата.- Оф, казвам се Синтия, бабоо, не видиш ли, че уча!? – недоволства момата.- Учиш ти, ората разпраат, че одиш с оня на комарете, верно ли а? – погледо а остър, акъло и он, като и въпросо.- Еми верно а! – тросва са Синтия.- Епа ти нали имаше гадже у Враца, ма? – разследва бабата.- Ми още си имам.- Па нали одеше и с един у Софеа, дека ти а висшото? – разпито продължава с пълна сила.- Още съм си с него – подсмихва са Синтия-Офелия.Бабата остава плетката и сваля уморено очилата…- Навремето я бе най-големата шаврантия – от туке, ча до Враца и още натам! – разтопява са сръцето на бабата от убавите спомене.- Е и? – не разбира студенткята.- Па ти ма удари у земъта, ма…

Врачански

Малко момченце са прибира дома си, оно си иде от училище, зафръга раницата си и бръже тича у собата си

 

Малко момченце са прибира дома си, оно си иде от училище, зафръга раницата си и бръже тича у собата си. След малко излаза и реве колко моа:- Мамоооооо, дека ми а новата костенуркя – Гошо, она а изчезнала!?Майката се спуща бръже и загрижена обяснява:- Нема бе мамо, неа изчезнала, бъщъ ти троши ореи с неги на терасата.

loading...
Врачански

Бако Порфир са събужда след тежка операцеа, он са а подложил на отстраняваье на простатата, като а направил сериозен анализ преди тава, а именно, че таа набъбнала жлеза му пречи да пиа по триасе бири (полвинки)

 

МБАЛ „Христо Ботев“. Бако Порфир са събужда след тежка операцеа, он са а подложил на отстраняваье на простатата, като а направил сериозен анализ преди тава, а именно, че таа набъбнала жлеза му пречи да пиа по триасе бири (полвинки). Събужда са он, а покрай него са а сбрал екипо и го глеат разтревожено.- Как си, бако Порфире? – пита доктор Атанасов, така са казвал тоа, дека му изрезал орехчето.- Дофторе, я съм добре, ма млого ма боли главата, се едно некой ма а муанал с една тугла у челото, не знам тава дали а нормално!?- Нормално а, не беше тугла, санитарката та муана с фаражо, оти ти си як на биволица и та опущи упойката! – професионално отговара докторо.

Врачански

Бако Цветко буа (ма яко) на поточната линия у местен капиталистически завод, коги внезапно му звъни джебнио тилифон, он поглежда отегчено дисплейо (не а Кина, разпоретината от складо), звъни жена му (баковица Петранка)

 

Бако Цветко буа (ма яко) на поточната линия у местен капиталистически завод, коги внезапно му звъни джебнио тилифон, он поглежда отегчено дисплейо (не а Кина, разпоретината от складо), звъни жена му (баковица Петранка).- Казвай бръже, оти съм на работа и не моа сиги да с разпраам с плътеник като тебе! – любезно вдига бако.- Милоооо, познай кво станаааа, имам две чертичкииии…Бако си погледнал дисплейо и са ама яко едосал.- Бега от тука ма, сбръкана си по целата глава, но и я имам две чертички покритие, ма да неа да ти звъна, да та тормоза…

Врачански

Гражданка (баковица Страхилка) са прибира дома си (от работа) и влаза у кухнята, а бако Септим са а прибрал от пръва смена, разделил а смарт телевизоро на четири и глеа остра и интелектуална колаборацеа от п*рно, мач, аграрен канал и сръбска музикална телевизеа

 

Гражданка (баковица Страхилка) са прибира дома си (от работа) и влаза у кухнята, а бако Септим са а прибрал от пръва смена, разделил а смарт телевизоро на четири и глеа остра и интелектуална колаборацеа от п*рно, мач, аграрен канал и сръбска музикална телевизеа.- Цветко, я бе остаила на масата две кила туба с дезинфектант против Ковид деветнаас, да пръскаме бравите, масата, назе си, мачката… – Лиллиии, а я тамън да ти дръннем по джебнио тилифон, да земеш една лимонадкя и едни кисале крастовици, че ми изгори джигеро таа връла и зла водка…

Врачански

Стрина Тодорица (семпла 126 литрова лелкя) вкарва у кабинето на психиатъро мъжо си, като го дръжи за врато, а бако нема и 70 литра, минал е чирозификация, изцибрел е от пиенье

 

Психиатрично отделение. Стрина Тодорица (семпла 126 литрова лелкя) вкарва у кабинето на психиатъро мъжо си, като го дръжи за врато, а бако нема и 70 литра, минал е чирозификация, изцибрел е от пиенье.- Докторе, водим ти те тоа пус пустиняк, живота си пропи и стръка моя, жив да неа, къде са а зел. И да го опрааш, да го не опраа язе, да го излежа я у сливенскио затвор и да излезна и да си поживеа неко ден…Докторо са обръща къде бако Запрян (така са казвал нашио герой):- Господине, вие искате ли да кажете нещо, споделете проблема си?!- Докторе, имам сириозен проблем с пиеньето! – просълзил са бако и си свалил капата (прана 1989 година).- В какво се изразява проблема? – зарадвал са, че е на прав път докторо.- Ми изпих сичко, немам ни вино, ни рикия… – разплакал са бако.

Врачански

Бако Евлампи са а разпил у куфнята, напръчил е яко козиняко (подал са а из потнико), буа яко рикия, телевизоро дава порно без звук, а у магнето клепе касеткя със сръбски джаз

 

Бако Евлампи са а разпил у куфнята, напръчил е яко козиняко (подал са а из потнико), буа яко рикия, телевизоро дава порно без звук, а у магнето клепе касеткя със сръбски джаз. Баковица Петрушана реже картофе и месо за тенджурата поди налеганье и текущо му пупня и закофръда:- Евлампеееее, да земеш малко да олабиш таа мешина, станал си колко бидоня, дека караш джибрито на казаня, верно че редко ми са фръгаш, ма имам чуство, че ма ударил влако Враца-Мездра!- Бега от тука ма, пустиняк! – учтиво отвръща бако.- Нема да бегам и ма не едосвай, да та не налундзим с папуко у джуруяко, даже съм ти зела ваучер за фитнес, тама има млого сгодна невеста, я знам, че ше са пущиш натам като свиня на дробен леб.На другио ден бако са муанал у фитнесо като индоевропеец у пункт за жилезо и коги погледнал, а оно сбрал границите, фитнесчийкята била един път – на пуканкя. Она му направила бръже програма и веднъга го окачила на едно колело, дека буа на празни обороте, а бако са заиграл като Ланс Армстонг, фръчат фасове и пиенье из дробевете, ма он са не предава и са наема като жълт бробиняк. По едно време момата са обрънала на друга страна и бако веднага олабил тягата и зел да повръта леко (като бабичка къде меля домате).- Виждам те, веднага започвай да въртиш педалите! – скарала се строго инструкторката.- Невесто, па я у моменто съм по нанадолнище! – итро отврънал бако Евлампи.

Врачански

Бако Манол си а завел мешината у местен хипермаркет и са повръта като индоевропеец пред социални грижи, коги внезапно му звъни баковица (стрина Селестина)

 

Бако Манол си а завел мешината у местен хипермаркет и са повръта като индоевропеец пред социални грижи, коги внезапно му звъни баковица (стрина Селестина).- Къде одиш бе, да идеш у дън земя? – почва го любезно благоверната булчицаа, а с едно око следи сериало по телевизоро.- Склопи ги един път тиа уста ма, пустиняк! У магазино съм, гледа ли промоцеата, сакаш ли нещо? – отвръща бако Манол у същио дух.- Лилллли, добре ти я звънна, зими един комплект за рисуванье на детето, нали иде пръвио учебен ден и са довлачай да едеме. – нарежда баковица и биа по червената слушалкя.Гледа бако – комплекто 25 лева, Джако Даниелсовеа – 26 лева и оно с две чаши (промоцеа) и разсъждава на глас.- Он Цоло (сино нги) а тъп като маки си, сиги за един лев икономеа, художник нема да го стане…

Врачански

Бако Минчо и баковица Спасенка са облачат официално, ше одат на културно меропрЕатие у местно чалга заведение, канени са на рожден ден на виднио местен общественик и културтрегер – Коци Шипаро

 

Бако Минчо и баковица Спасенка са облачат официално, ше одат на културно меропрЕатие у местно чалга заведение, канени са на рожден ден на виднио местен общественик и културтрегер – Коци Шипаро.Бако едвам си завира мешината у панталоня, па тигива навлача една слим риза и са глеа критично у огледалото на дуваро.- Таа риза ма прай плешив, да а заеба! – недоволства он.- Па ти си плешив бе, кво ти а виновна ризата? – присмива се 112 литровата баковица, па посленка облача, с приплъзванье и припукванье по шевовете, една къса рокличка.- Таа пуста рокля ма прай дебела, да опустеа къде са а зела! – недоволства баковица Спасенка.- Оно па ти иначе си на тополкя, я са погледни, че от тебе са не види фризеро у огледалото… – ехиден е бако Минчо.