Чукчи

Чукча завел сина си на

 

Чукча завел сина си на първи урок по лов. Вървят из гората и гледат – белка. Бум!Бум!
– Ето, имаме си кожа! – пояснява той.
Продължават напред и виждат лос. Бум!Бум!
– Ето, имаме си месо! – продължава чукчата.
Вървят нататък. На една полянка гледат геолог. Бум!Бум!
– А ето и кибрит си имаме….

Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове