Студенти

Студент го скъсали на изпита и стои тъжен пред професора

 

Студент го скъсали на изпита и стои тъжен пред професора:- Вървете – казва професорът – пиша ви слаб наесен пак ще дойдете.Студентът:- А искате ли да строша чина с чело и ако успея, да ми пишете тройка?- Това е невъзможно.- Съгласен ли сте?- Давайте!Студентът строшава с чина с чело.- Добре, вървете, пиша ви тройка.А искате ли да строша с чело стената, да изляза и пак да вляза и вие да ми пищете четворка?- Е, това вече е съвсем невъзможно.- Съгласен ли сте?- Давайте!Студентът строшил стената с чело, излязъл и паквлязъл.Професорът удивено:- Е, пиша ви четворка, вървете.- А искате ли да се изпик@я върху вас и да замиришете на парфюм, ако се получи, пишете ми шестица!- Съгласен!Студентът се изпикал върху професора, той се помирисъли казал:- Нещо не мирише много на парфюм.- Хм, вярно, че не мирише. Е, нищо и четворка ми стига.

Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове