Пустиняци

Она ми вика

Она ми вика:
– Ка’ съм по-‘убава, с обици или без обици?
Аз ѝ отговарям:
– За да си „по-убава“ трЕбва първо да си била „убава“!

 
Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове