Мечо Пух, Черен хумор

Мечо Пух и Прасчо вървели бодро по заснежената горска пътечка и пеели коледни песни, завладени изцяло от духът на настъпващите светли празници

 

Мечо Пух и Прасчо вървели бодро по заснежената горска пътечка и пеели коледни песни, завладени изцяло от духът на настъпващите светли празници.
– Мечо Пух, къде отиваме? – попитал игриво Прасчо
– Да колим прасето! – троснато отвърнал Мечо Пух
– Ами ако прасето избяга? – полюбопитствал отново Прасчо
– Ще те избягам аз тебе…

Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове