Приятели

Заекващ утешава свой приятел

 

Заекващ утешава свой приятел:- Ббббрррааат, зазазааабббббрарараааввия тттттатааазззи кукукууучкка! Нне ттее зазаасссслууужжажаава!!

– Да, бе! Лесно ти е да го кажеш!

Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове


loading...