Изневери

Жената и любовницата на един мъж не се познавали

Жената и любовницата на един мъж не се познавали. Той искал да разбере дали двете жени са му верни, затова ги пратил на една и съща екскурзия с кораб с намерението да ги подложи на изпитание. Когато жена му се върнала, съпругът й задал няколко общи въпроса за другите пътници и насочил разговора към любовницата си.
– Тя е истинска к…ва – съобщила жена му. – Спа почти с всички мъже на кораба.
Той се оклюмал и по-късно попитал невярната си любовница как се е държала жена му по време на пътуването.
– Тя е истинска дама – отвърнала любовницата.
Съпругът грейнал:
– Наистина ли?
– Да, пътуваше с мъжа си и нито за миг не се отдели от него… 

 
Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове