Лекари

Голяма концертна зала. Оркестърът изпълнява

 

Голяма концертна зала. Оркестърът изпълнява симфония на Хайдн. Горят свещи. В залата цари свещена тишина. Музикантите изсвирват последните ноти и започват един по един да излизат от залата. Всеки от тях на излизане духва по една свещ. На сцената остават само двама цигулари. Единият от тях изсвирва заключителните ноти, духа свеща и излиза. Остава последният цигулар…Залата е затаила дъх…
Изведнъж от средните редове се чува вик:
– Има ли в залата лекар?
От първия ред скача някакъв човек и отговаря:
– Има, аз съм хирург, какво се е случило?
– Колега, ама как свирят тези, а!?

Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове