Семейни

Вратата се отвори

 

Вратата се отвори, Зорка влезе вир-вода мокра в стаята и каза на пребледнелия
си мъж:
„Не беше вързал добре камъка…“

Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове