Мръсни

Ветеринарен доктор отива на обмяна на опит

Ветеринарен доктор отива на обмяна на опит. След като се завърнал жена му го питала:
– Е, разказвай, какво видя?
– Заведоха един бик при десетина крави, дадоха му една бучка захар и като ги почна… всичките ги оправи.
– Брей – зачудила се жената – с една бучка захар, значи…
Щом си легнали двамата вечерта жената извадила захарницата и сложила на мъжа си бучка захар в устата. Свърши ли работата и той се обърнал да заспива.
Жена му извадила още една бучка и му я сложила в устата, а той в просъница казал:
– Забравила си една подробност. На бика му сменяха кравите…

 
Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове