Разни

– Бай Димитраки, разкажи как

 

– Бай Димитраки, разкажи как се прави агнешко със спанак по созополски.
– Отивас зарзаватцията; правис го свой цовек – питас какво прай децата, какво прай зената и той става твой цовек. Дава кило-две спанак като за свой цовек. Цистис коренцета, мийс песацинките. Отивас месарина. Правис го свой цовек – питас какво прай десата, какво прай зената. Дава заден цийрек (14) агнеско; мийс кръвцицата, чистис син пецат ветернара, мазес тавицката масалсе, мазес агнеското масалсе, трийс с цервен пиперец, цер пиперец, юзъм, солцица и слагас пецес фурницката. Вадис кладенцето мастицката, памитцето и викас юнаците.
– Ами спанака, бе бай Димитраки?
– Ха! Спанака на кокоцките…

Previous Post Next Post

Баце, прочети тия вицове