Влак

Пътник във влака

 
Пътник във влака:- Кондуктор, а може ли да се пуши?
– Не!
– А тогава тези фасове по пода откъде са?
– От тези, които не задават въпроси.
loading...
loading...
Коронавирус

Плод и зеленчукът

 

Плод и зеленчукът, който се намира до нас, сложи следната табела: “ От 8 до 10.30 ще обслужваме граждани, които са над 65 год.“
В 8 имаше огромна опашка от възрастни хора, когато един младеж паркира и се опита да мине пред опашката.
Една баба веднага го фрасна с бастуна
по-главата, чак му се зави свят. Той опита отново и тогава всички му скочиха и го повалиха на земята.
Младежът стана, качи се обратно в колата и изкрещя от там: „Знаете ли какво, днес няма да отворя!!!“ 

loading...
Монаси

Поп срещнал приятел

 

Поп срещнал приятел, и му разказва :
– Днес венчах три двойки, и сега седем сърца преливат от щастие!
– Попе, искаш да кажеш, шест сърца?
– Ти да не мислиш, че ги венчавам без пари ?